Voor zeer jong overleden kinderen: Vlinderveld

02-05-2017 - Zaterdag 18 maart is het Vlinderveld officieel geopend. Op deze bijzondere begraafplaats is ruimte voor kindjes die voor de 24-ste week van de zwangerschap zijn overleden. Een tastbare plek voor ouders om hun kindje te begraven, te erkennen en te eren.


Fulco van der Veen geëerd door de Cochrane Collaboration

02-05-2017 - Op 31 maart 2017 overhandigde prof. dr. Cincy Farquar, namens de Cochrane Collaboration een oorkonde aan professor dr. Fulco van der Veen. Nadat Van der Veen zijn afscheidsrede als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het AMC had uitgesproken, bedankte zij hem voor zijn grote bijdrage aan de Cochrane Collaboration en roemde hem voor zijn innovatieve ideeën voor de toekomst van de Cochrane. Na haar laudatio kondigde zij aan dat het AMC een Cochrane satelliet wordt. Het belangrijke werk zal worden voortgezet.


Werk gezocht in Washington DC

02-05-2017 - Beste collega’s, Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin naar de VS verhuisd voor een werkaanstelling van mijn man voor een periode van twee tot drie jaar. Daarvoor werkte ik als chef de clinique in de regio Rotterdam/Den Haag. Sindsdien ben ik op zoek naar een nieuwe werkuitdaging.


White Ribbon award voor Gunilla Kleiverda

02-05-2017 - Tijdens het Zevende White Ribbon diner op 8 april jl. in Amsterdam ontving collega Gunilla Kleiverda de zogeheten White Ribbon award. Ze ontving deze onderscheiding voor haar jarenlange doelgerichte activiteiten voor Veilig Moederschap en veilige vrouwengezondheidszorg en in het bijzonder de veilige abortus.


De Snoo Junior Award voor Dian Winkelhorst en haar HIP-studie

02-05-2017 - Onderzoekster Dian Winkelhorst van Sanquin en het LUMC ontvangt de De Snoo Junior Award voor haar studie om de prenatale zorg te verbeteren. Door bloedonderzoek onder 100.000 zwangere vrouwen uit te voeren, verzamelt Dian de gegevens die nodig zijn om te beoordelen of tijdige opsporing en preventie van de ziekte FNAIT mogelijk is.


NIPT beschikbaar voor alle zwangeren

02-05-2017 - De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is per 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Hiervoor was de test al beschikbaar, maar alleen voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21, 18 en/of 13. De minister verleent een vergunning aan de universitaire medische centra vertegenwoordigd in het NIPT consortium om deze test aan te bieden.


Rookvrije Generatie Award voor Luc!

02-05-2017 - Collega Luc van Lonkhuijzen heeft op 22 februari 2017, tijdens de negen maanden beurs, de Rookvrije generatie Award mogen ontvangen uit de handen van Michel Rudolphie, directeur van KWF kankerbestrijding.


Aftrap Women’s Health Research Fund door Gerdi Verbeet

31-01-2017 - Op zaterdag 26 november 2016 werd tijdens de publieksdag m/v in het VUmc het Women’s Health Research Fund opgericht (WHRF). Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de Patiëntenfederatie Nederland, stortte feestelijk de eerste euro waarmee het fonds gelanceerd werd.


Diederik Veersema geridderd

31-01-2017 - Na dertig jaar werk­zaam te zijn geweest voor Diagnostiek voor U is Diederik Veersema per 1 januari met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan vond een symposium plaats getiteld ‘De toekomst van zwangerschaps­diagnostiek. Tijdens het symposium werd Veersema verrast met een koninklijke onderschei­ding voor zijn jarenlange ver­diensten op het gebied van zwanger­schaps­diagnostiek en gynaecologische echo’s. De onder­scheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) werd uitgereikt door burge­meester Jorritsma van Eindhoven.


25ste Buitendag NVOG-Werkgroep Historie

31-01-2017 - Op 29 april organiseert de NVOG-Werkgroep Historie voor de 25ste keer haar Buitendag. Deze bijzondere editie vindt plaats in het Teylers Museum te Haarlem. Als u de dag niet wilt missen, schrijf u dan vroegtijdig in. Op het uit­gebreide programma staan onder meer een viertal inleidingen. Dr. Mark Hans Emanuel verzorgt een voordracht met als titel ‘En er was licht... in utero, in 1896!’, dr. Cees Renckens’ bijdrage gaat in op chirurgijns en kwakzalvers bij (vrouwen)ziekten rond 1700, dr. Jan de Graaff presenteert de inleiding ‘Van mosterdgas tot taxus’ en prof.dr. Paul Roos bespreekt de invloed van Vesalius op de heel- en verloskunde.


NTOG van 10 keer 48 pagina's naar 8 nummers van 60 pagina's

02-01-2017 - Van tien naar acht nummers per jaar, maar met in totaal evenveel pagina's. Dat is het besluit van het bestuur van de NVOG op voorstel van NTOG-redactie en uitgever, GAW ontwerp+communicatie in Wageningen.


Blauwdruk voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangere

29-11-2016 - Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis ontwikkeld om de zorg rondom kwetsbare zwangeren te structureren. Het stroomschema begint bij de intake door een verloskundig zorgverlener, waarbij wordt gescreend op de kernmerken van kwetsbare zwangeren, te weten: psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vervolgens biedt de blauwdruk een handvat bij het verlenen van zorg tot na de bevalling.


Evert Slager erelid VVOG

29-11-2016 - “De Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) heeft besloten om een erelidmaatschap van de Vereniging toe te kennen aan een uiterst eminent buitenlands lid van de VVOG met name collega Evert Slager. Evert Slager is niet enkel een collega, hij is een begrip en een monument”. Met deze complimenteuze woorden luidde Johan Van Wiemeersch zijn laudatio in op donderdag 13 oktober jl., tijdens het Jaarcongres van de VVOG in Gent.


Doorbraak in ontwikkeling van Zikavirusremmers

29-11-2016 - Een consortium van onderzoekers, geleid door wetenschappers van de Florida State University, identificeerde meer dan tien farmaca die potentieel het Zikavirus inhiberen en daarmee effect kunnen hebben op het optreden van foetale microcefalie. De onderzoekers hebben zich vooral gericht op verbindingen die activatie van caspase-3, een enzym dat wordt gestimuleerd door het Zikavirus, kan verminderen.


MRI veilig in zwangerschap; gebruik van gadolinium niet

29-11-2016 - Recent werden de data van de grootse studie (n = 1,4 miljoen bevallingen bij gemiddelde AD 39 wk) naar foetale blootstelling van MRI (in 4‰ van alle zwangerschappen) in het eerste trimester van de zwangerschap gepubliceerd in de JAMA. In het tweede en derde trimester wordt MRI zonder al te veel aarzeling gebruikt bij foetale diagnostiek. Echter, in het eerste trimester ligt dat anders en is er bezorgdheid over de veiligheid van MRI door het verwarmen van gevoelige weefsels en blootstelling aan de luide akoestische omgeving.


Verminkte advertentie achterop NTOG

12-09-2016 - Door onoplettendheid van de uitgever is op bij de plaatsing van de advertentie van Gedeon Richter voor Lisvy, anticonceptieve pleister, een banner van een eerdere advertentie blijven staan. Dit wekt ten onrechte de indruk dat de pleisters leverbaar zijn in verpakkingen van 84 stuks. Dit is dus niet het geval.


Koninklijke onderscheiding voor prof. Hans Brölmann

06-09-2016 - Vrijdag 1 juli jl. is prof. Hans Brölmann benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als hoogleraar en gynaecoloog binnen het VUmc.


COGI-congres 2016 in Amsterdam

06-09-2016 - Het 24ste Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) congres wordt dit jaar in Amsterdam gehouden van 10-13 november in de Beurs van Berlage. Vroege inschrijving (early fee) sluit op 15 september.


Meet VSO: werken in een ontwikkelingsland

06-09-2016 - VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Wilt u weten wat VSO te bieden heeft? Kom dan naar de Meet VSO op zaterdag 24 september in Utrecht.


Onderscheiding voor dr. Lieve Christiaens

11-02-2016 - Op 17 december j.l. reikte burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug een koninklijke onderscheiding uit aan dr. Lieve Christiaens. Zij werd voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Lieve Christiaens kreeg deze koninklijke onderscheiding aan het slot van haar afscheidssymposium. Na 33 jaar nam zij afscheid als gynaecoloog van het UMCUtrecht.


24e Buitendag Werkgroep Historie NVOG

11-02-2016 - Op zaterdag 16 april 2016 wordt de Buitendag van de Werkgroep Historie in De Waag (op de Nieuwmarkt) te Amsterdam gehouden. De Waag is vanwege het Theatrum Anatomicum een unieke historische plek, waarmee elke Nederlandse medicus zich verbonden weet: hier gaf onder andere dr. Nicolaes Tulp zijn anatomische lessen, in 1632 door Rembrandt geschilderd. Gezien het beperkte aantal plaatsen wordt vroegtijdige inschrijving geadviseerd.


Bart Fauser benoemd tot Fellow Royal College

01-12-2015 - In september werd professor Bart Fauser in London benoemd tot Fellow of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, voor zijn belangrijke bijdrage aan de gynaecologie, in het bijzonder de reproductieve geneeskunde. Het College roemt professor Fauser voor zijn jarenlange inzet voor klinisch-translationeel onderzoek en opleiding: “He inspired the next generation of researchers in reproductive medicine”.


Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. J.B.M.Z. Trimbos

08-08-2015 - Op 19 juni jl. hield professor Baptist Trimbos in het Academiegebouw te Leiden zijn afscheidscollege, getiteld 'De Brug'.* Na afloop werd hem door de burgemeester van Noordwijk, Jan Rijpstra een koninklijke onderscheiding uitgereikt op grond van zijn grote verdienste op het gebied van de chirurgische scholing in de gynaecologie, zowel nationaal als internationaal.


Rectificatie NTOG 2015#5

04-06-2015 - Onder de bijdrage van dr. S. Veersema in de rubriek Actueel, bladzijde 227, getiteld Erin Brockovic II staat - per abuis - dat de auteur verklaart dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Dit is onjuist, de auteur heeft verklaard dat hij lid is van de Essure Confirmation Panel en consultant van Bayer Healthcare b.v. Onze excuses voor deze omissie.


Koninklijke onderscheiding voor Evert Slager

30-04-2015 - Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om collega Evert Slager op 23 april jl. te onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde op de tweede dag van het twintigste De Doelen Congres waarbij hij de onderscheiding ontving uit de handen van de gemeentesecretaris van Rotterdam, Philippe Raets.


Fonds Gezond Geboren op negenmaandenbeurs gelanceerd

30-04-2015 - Op de negenmaandenbeurs (24-28 februari 2015) in de RAI te Amsterdam werd het Fonds Gezond Geboren gelanceerd. Dit is een nieuw gezondheidsfonds dat wetenschappelijk onderzoek financiert met als doel dat zoveel mogelijk baby's in Nederland gezond ter wereld komen. Onder de naam Gezond Geboren richt dit fonds zich op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken en op voorlichting.


Complicaties na abortus

02-03-2015 - Het komt sporadisch voor dat een complicatie na een zwangerschapsafbreking verricht in een abortuskliniek, in een ziekenhuis wordt behandeld. Dit gebeurt vaak in de dienst. Nu lijkt er mogelijk sprake van een onderrapportage van complicaties in de abortuskliniek omdat niet alle in het ziekenhuis behandelde complicaties worden teruggekoppeld aan de abortuskliniek, aldus IGZ.


Uitnodiging Voortgangstoets

02-03-2015 - Ook op 20 maart vindt de 17e Voortgangstoets gynaecologie plaats. Elk jaar stelt een panel van Nederlandse collega's samen met een aantal AIOS zorgvuldig de Voortgangstoets samen in het kader van de opleiding. Deze toets is ook uitstekend geschikt voor u, als praktiserend gynaecoloog, om inzicht te krijgen in uw kennis op het gebied van de obstetrie, gynaecologie, fertiliteit, oncologie en maatschappelijke factoren. De uitslag van de toets wordt alléén aan u als deelnemer bekend gemaakt en blijft verder volstrekt geheim.


Voorjaarsbijeenkomst medische geschiedenis 2015

02-03-2015 - De achtste editie van de Voorjaarsbijeenkomst medische geschiedenis wordt gehouden op vrijdag 20 maart te Amsterdam bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Anke Heitkamp blogt

Anke Heitkamp is tropenarts en gynaecoloog. Tijdens de opleiding verbonden aan het VUmc deed zij een 3 maanden exchange en een afsluitende differentiatie stage van 6 maanden in Tygerberg ziekenhuis, Kaapstad, Zuid Afrika. Het wonen en werken is er uitdagend op vele fronten, inmiddels woont ze er een jaar en werkt ze in verschillende klinieken in de publieke sector en is ze bezig met een promotie onderzoek, een samenwerking tussen Stellenbosch Universiteit en VUmc, over de ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit.

Lees de blog van Anke