Marc-Jan

01-10-2018 - Illustratie


Excellence in Teaching Award van IGCS voor Peter Heintz en ‘Dutc

01-10-2018 - De International Gynaecologic Cancer Sociëty heeft de 'Excellence in Teaching Award' toegekend aan prof.dr. Peter Heintz en zijn stichting ‘The Dutch School of Gynaecologic Oncology and Pelvic Surgery’. Deze onderscheiding, door...


Menopause: what else?

01-10-2018 - Op 26 oktober a.s. is er weer een najaarssymposium van de Dutch Menopause Society (DMS) in Hotel Van der Valk in Houten. De middag start met een...


54e Gynaecongres: inschrijving geopend!

01-10-2018 - Op 8 en 9 november a.s. vindt het 54e Gynaecongres in Flint te Amersfoort plaats. Op donderdag 8 november wordt het programma...


Portret van Hector Treub verworven voor NVOG

01-10-2018 - Afgelopen maand werd een portret geveild van Hector Treub (1856-1920), hoogleraar verloskunde en gynaecologie in Leiden en Amsterdam en oprichter van de NVOG en het NTOG. Het is gelukt dit portret...


Vacature pijler VPG

01-10-2018 - Het bestuur van de NVOG is op zoek naar een voorzitter voor het bestuur van de Pijler Voortplantingsgeneeskunde. Dit in verband met...


Symposium: 'Inleiden en inleven’

01-10-2018 - Op vrijdag 30 november 2018 vindt weer het jaarlijkse symposium plaats van de Werkgroep Klinische Verloskunde in de Eenhoorn in Amersfoort. Dit jaar is het een...


In memoriam: Herman van de Bosch

01-10-2018 - Op vrijdag 27 juli 2018 overleed Herman van den Bosch op de leeftijd van 98 jaar. Herman van den Bosch werd geboren...


Concilium zoekt secretaris

01-10-2018 - Het Concilium (Koepel Opleiding/Plenaire Visitatie Commissie (PVC)) biedt een leuke functie als secretaris aan in het hart van de 'opleidingskeuken' van de NVOG. In verband met het...


College Vervolgopleidingen zoekt gynaecoloog-VPG

01-10-2018 - Het College Vervolgopleidingen heeft plaats...


Erfelijke metabole ziekten aan het licht via een druppeltje bloe

01-10-2018 - 'Als het kind maar gezond is', zeggen aanstaande ouders vaak. Met de hielprik worden in Nederland 19 verschillende aandoeningen opgespoord. De meeste zijn erfelijke...


KNMG-meldcode kinder­mishandeling en huiselijk geweld aangepast

01-10-2018 - Vanaf 2 juli 2018 is stap 5 van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vervangen door een afwegingskader. Dit kader bestaat...


Minisymposium Collegiale Ondersteuning

01-10-2018 - Donderdag 1 november a.s. organiseert de Commissie Collegiale Ondersteuning (CCO) van de NVOG een minisymposium over omgaan met juridische zaken op zakelijk en persoonlijk vlak. Diverse sprekers...


Inzenden digitale proefschriften

01-10-2018 - De NVOG wil de proefschriften op het gebied van obstetrie en gynaecologie een prominente plek geven op haar nieuwe website. Tot de komst daarvan...


Themamiddag Koepel Opleiding, 28 september

01-10-2018 - Op 28 september organiseert de Koepel Opleiding de vierde themamiddag van 2018. Thema: 'Wat vinden wij belangrijk voor een goede visitatie van ons opleidingscluster?' De verticale (instellings)visitatie vanuit...


Vacature 2e secretaris Werkgroep Historie

01-10-2018 - In het bestuur van de Werkgroep Historie van de NVOG is een vacature voor de functie van tweede secretaris. De werkgroep heeft...


Fraude in de zorg in 2017

01-10-2018 - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Ten opzichte van 2016 is in de gehele zorgsector fraude met 8 miljoen euro gestegen. ZN onderzocht...


CBG-advies over Esmya

01-10-2018 - Op 8 augustus jl. heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een bericht gepubliceerd over Esmya (ulipristalacetaat). Vrouwen die...


Kennisagenda 2020-2023 Uw bijdrage is nodig!

07-06-2018 - Om de wetenschappelijke basis van de obstetrie en gynaecologie te versterken heeft de NVOG bij haar leden kennislacunes geïnventariseerd ten behoeve van de NVOG Kennisagenda 2020-2023. De NVOG organiseert bijeenkomst voor alle NVOG-leden en patiëntenorganisaties....


Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter voor de Koepel Wetenschap

07-06-2018 - Met ingang van eind mei heeft de Koepel Wetenschap een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. Monique....


Teach the Teacher: EPA-gewijs beoordelen AIOS

07-06-2018 - 5 juni aanstaande biedt de Koepel Opleiding een eenmalige cursus aan waarbij we het EPA-gewijs beoordelen van de aios trainen, met ondersteuning van de herziene EPASS. Hiertoe is een Teach the Teacher op Maat gemaakt die een middag duurt. Doel: na deelname....


Themamiddag Koepel Opleiding

07-06-2018 - Op 15 juni organiseert de Koepel Opleiding van 13.30-16.00 uur in Human Network te Utrecht de derde themamiddag van 2018. Hierin staan centraal de herzieningen in de erkenningensystematiek en de invloed van het veld op de uitwerking hiervan.


Lambalk hoofdredacteur Human Reproduction

07-06-2018 - ESHRE maakte onlangs bekend dat prof. Nils Lambalk de nieuwe Editor-in-Chief wordt van Human Reproduction. Hij volgt...


Talkshow werpt blik op toekomst voortplanting

09-05-2018 - Kan iedereen in de toekomst hoe dan ook, en zelfs tot op elke leeftijd, een kind krijgen? En is het straks de normaalste zaak van de wereld dat er aan het DNA van je kind gesleuteld is om ziektes te voorkomen? Op woensdag 23 mei vindt in TivoliVredenburg de allereerste editie van de Talkshow van de Toekomst plaats. In dit nieuwe talkshowformat werpen de makers een blik op de toekomst aan de hand van de allerlaatste wetenschappelijke inzichten. De eerste editie draait om de vraag: Hoe gaan we ons voortplanten in de toekomst?


Leading the Change en ZonMw GGG grote trials

24-04-2018 - De Koepel Wetenschap laat weten dat er vijf studies in het programma Leading the Change (LTC) zijn ingediend en twee studies in het ZonMW-programma GGG grote trials. Hieronder het overzicht.


Oproep: Schellekens-trofee voor beste proefschrift

24-04-2018 - Met de vernieuwing van het Gynaecon-gres wordt ook de verkiezing en uitrei-king van de bekende Louis Schellekens trofee voor het beste proefschrift aan-gepast aan de moderne, transparante tijd. De Wim Schellekens Stichting stimu-leert wetenschappelijk onderzoek in onze vereniging door toekenning van deze eervolle trofee en bijbehorende geldprijs van 1000 euro, aan de auteur van het beste proefschrift van de laatste twee jaar.


Grand opening!

24-04-2018 - De Cochrane gynaecology and fertility (CGF) group is opgericht in 1996 en komt voort uit het samengaan van twee eerdere groepen: de Menstrual Disorders Group en de Subfertility Group. Sinds jaar en dag is Cindy Far-quhar de coordinating editor van de CGF group die samen met managing editor Helen Nagels vanuit Auckland Nieuw-Zeeland deze Cochranegroep aanstuurt.


Zorgen om invoering implantatenwet

24-04-2018 - Binnenkort staat het wetsvoorstel waarmee zorgverleners verplicht worden implantaatgegevens aan te leveren aan het landelijke implantaten-register (LIR) op de agenda van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt in dat alle ziekenhuizen vanaf 1 juli 2018 wettelijk verplicht zijn om vanuit het EPD-implantaten te registreren in het landelijke implantatenportaal van VWS.


‘Wet foetaal weefsel’ naar Tweede Kamer

24-04-2018 - Onlangs is het voorstel tot wijziging van de ‘Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmis-drijven’ naar de Tweede Kamer verzon-den. Daarmee is het voorstel openbaar.


NVOG-kennisagenda

24-04-2018 - 2020-2023 Het is weer tijd voor het opstellen van een nieuwe NVOG-kennisagenda! Voor deze nieuwe kennisagenda vragen wij u om kennislacunes te formuleren die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk.


HIPEC bij behandeling van ovariumcarcinoom

24-04-2018 - In het recent gepubliceerde artikel Hyperthermic intraperitoneal chemo-therapy (HIPEC) for ovarian carcinoma in de NEJM is te lezen dat de behande-ling met HIPEC bij het ovariumcarcinoom een zeer duidelijk langere reci-diefvrije periode en langere overall overleving laat zien, zonder toename van bijwerkingen of verslechtering van kwaliteit van leven.


Bas bedankt, Wessel succes!

24-04-2018 - Op 9 april jl. vond er een voorzitters-wissel plaats bij de NTOG-deelredactie perinatologie. Na ruim twee jaar voor-zitter geweest te zijn, gaf Bas van Rijn het voorzitterschap door aan Wessel Ganzevoort.


53e Gynaecongres: inschrijving geopend!

24-04-2018 - Op donderdag 24 mei geven de pijlers FMG en Oncologie inhoud aan het wetenschappelijk programma. De pijler FMG heeft........


Voortgangstoets 23 maart

12-03-2018 - Elk jaar stelt een panel van gynaecologen en AIOS zorgvuldig de Voortgangstoets samen in het kader van de opleiding.


Perined rapportage 2016

12-03-2018 - In 2016 zijn 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen, publiceert Perined in de rapportage over de Nederlandse geboortezorg.


Gebruik van Ullipristal ‘on hold’

12-03-2018 - Gedurende de herbeoordeling van Ullipristal (Esmya®) door de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de European Medicines Agency wordt geadviseerd om tijdelijk – i.i.g tot einde van de herbeoordelingsperiode – geen nieuwe patiënten te behandelen met Ullipristal, noch om na beëindiging van een kuur te herstarten.


Nieuwe NVOG-websites

12-03-2018 - De nieuwe website van de NVOG (nvog.nl) en de aparte patiëntenwebsite (degynaecoloog.nl) staan live!


KNMG: nulnorm voor genotsmiddelengebruik

12-03-2018 - De regels in de medische beroeps-uitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf vandaag opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een aantal lang bestaande ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.


Enquête Implementatie Zorgstandaard VSV

12-03-2018 - Op 16 februari heeft iedereen via SurveyMonkey een enquête ontvangen over de implementatie van de Zorgstandaard. Het bestuur van de NVOG wil graag weten hoe de implementatie van de Zorgstandaard binnen ieder VSV verloopt.


Oproep voor inclusie: Het nationaal prolactinoomonderzoek

12-03-2018 - Medicamenteuze en chirurgische behandeling van prolactinoom zijn tot op heden nooit met elkaar vergeleken. Medicamenteuze therapie met dopamineagonisten is bij veruit de meeste patiënten effectief. Toch moeten de medicijnen vaak langdurig gecontinueerd worden, terwijl ongeveer 40% van de patiënten aangeeft bijwerkingen van deze medicijnen te ervaren.


Cimzia® ook bij zwanger­schap en borstvoeding

06-03-2018 - Het Belgische UCB heeft aangekondigd dat het EMA een labelverandering heeft goedgekeurd voor Cimzia. Hierdoor is het een anti-TNF-behandelingsoptie die kan worden overwogen voor vrouwen met chronische ontstekingsziekten, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borstvoeding.


Resultaten enquête DES Centrum bekend

06-03-2018 - Welke kennis over DES is er bij gynaecologen en wat willen zij nog weten?


Innovatie door Co-creatie

06-03-2018 - Donderdag 15 februari organiseert ZonMW voor de derde keer de jaarlijkse bijeenkomst over publiek-private samenwerking (PPS) in de Jaarbeurs te Utrecht. Deze middag gaat over hoe veelbelovend onderzoek verbonden kan worden aan economische kansen.


Aanpassing Perined-geboortegewichtcurven

06-03-2018 - Op advies van een multidisciplinaire Werkgroep Curven heeft het Bestuur van Perined besloten de sinds 2007 bestaande (descriptieve) geboorte­gewichtcurven met ingang van heden te vervangen door recent ontwikkelde (normatieve) geboortegewichtcurven en deze als naam mee te geven de PerinedHoftiezercurven. Meer info: www.perined.nl/producten/geboortegewichtcurven.


Consultkaart ‘Uw kind ligt in een stuit’

06-03-2018 - Vanuit de Patiëntenfederatie Nederland en de NVOG is er een Consultkaart ‘Uw kind ligt in een stuit: vaginale stuitbevalling of geplande keizersnede?’.


Rookvrije Generatie Award 2018? Nomineren!

06-03-2018 - Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken... dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie. Daarom organiseren de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds samen de Rookvrije Generatie Awards.


www.degynaecoloog.nl

06-03-2018 - Vanaf 8 februari heeft de NVOG een nieuwe patiëntenwebsite. Onze patiënten zijn veel online te vinden, op zoek naar informatie. Het bleek dat de patiënteninformatie op de NVOG-website slecht vindbaar was voor deze doelgroep. Daarbij streeft de NVOG ernaar participatie van patiënten meer in te bedden in de gehele NVOG-organisatie. Een goede online-toegang tot deze doelgroep, maar ook gemakkelijkere benaderbaarheid van de NVOG voor patiënten, lijkt hiervoor onontbeerlijk. Vandaar dat het afgelopen jaar door onder meer de Commissie Patiëntencommunicatie hard is gewerkt aan een nieuwe patiëntenwebsite, met als www.degynaecoloog.nl als resultaat.


Herbeoordeling veiligheid Ullipristal

06-03-2018 - In Frankrijk is vier keer melding gemaakt van ernstige leverschade bij patiënten die met Ullipristal werden behandeld. Hiervan kregen drie een levertransplantatie. Naar aanleiding hiervan heeft de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee van de European Medicines Agency (EMA) besloten een herbeoordeling van Ullipristal te starten. De EMA gaat nu alle beschikbare gegevens evalueren en bepalen of er gevolgen zijn voor de toepasbaarheid van deze behandeling.


21 april: Buitendag Werkgroep Historie

06-03-2018 - Op zaterdag 21 april 2018 wordt de 26e Buitendag van de Werkgroep Historie georganiseerd in Leiden. Het programma van de dag is als volgt:


Pleidooi voor draagmoederbank

06-03-2018 - Stichting FIOM (kenniscentrum voor vraagstukken rondom zwangerschap en afstamming) en collega Roel Schats (VUmc) pleiten voor een draagmoederbank in Nederland. In de huidige situatie komen stellen (wensouders), die zelf geen draagmoeder 'meenemen', niet in aanmerking voor HTDM-behandeling. Ook is het voor vrouwen die draagmoederschap willen aanbieden uit altruïsme, niet mogelijk om dat kenbaar te maken aan wensouders.


Winnaars Wim Schellekensprijzen

06-03-2018 - Tijdens het 52e Gynaecongres zijn de winnaars van de Wim Schellekens prijzen bekend gemaakt. Bij de Talent-in-Onderzoek-sessie ging de eerste prijs naar Doortje Rademaker voor Zwangerschap op latere leeftijd, is het veilig? en de tweede prijs naar Catherine de Sonnaville voor De impact van de HYPITAT I-studie op het obstetrisch handelen en de zwangerschapsuitkomsten bij hypertensie en preeclampsie in Nederland.


Mifegyne, misoprostol, miskraam: Start Triple M-trial

06-03-2018 - Per jaar worden in Nederland zeker 20.000 vrouwen geconfronteerd met een (vroege) miskraam, waarvan ruim de helft een curettage ondergaat. In toe-nemende mate wordt duidelijk dat de miskraam-curettage niet alleen kostbaar is maar ook gepaard gaat met een gerede kans op (late) complicaties. Uit een recente enquête, uitgevoerd in 25 centra blijkt in Nederland een grote praktijkvariatie te bestaan in de behandeling van vrouwen met miskraam.


NVOG handboek kwaliteitscyclus

06-03-2018 - Vanuit de NVOG-projectgroep Kwaliteitscirkel wordt er gewerkt aan een handboek ter bevordering van de inbedding van de kwaliteitscyclus binnen de NVOG. In dit handboek wordt vastgelegd hoe de procedure van de totstandkoming van kennisagenda is, wat de inhoud wordt, de wijze waarop de kennishiaten worden geprioriteerd, de procedure van het toekennen en uitwerken van projectvoorstellen, de beoordeling van de projectvoorstellen, de implementatie van studie-resultaten, snelle aanpassing richtlijn, indicatorontwikkeling, en monitoring door middel van visitatie. Voorts wordt vastgelegd hoe de taken en de verantwoordelijkheden van de relevante gremia van de NVOG worden verdeeld en breedgedragen binnen de NVOG.


Pleidooi voor draagmoederbank

27-01-2018 - Stichting FIOM (kenniscentrum voor vraagstukken rondom zwangerschap en afstamming) en collega Roel Schats pleiten voor een draagmoederbank in Nederland.


Winnaars Wim Schellekensprijzen 

27-01-2018 - Tijdens het 52e Gynaecongres zijn de winnaars van de Wim Schellekens prijzen bekend gemaakt. Bij de Talent-in-Onderzoek-sessie ging de eerste prijs naar Doortje Rademaker voor Zwangerschap op latere leeftijd, is het veilig? en de tweede prijs naar Catherine de Sonnaville voor De impact van de HYPITAT I-studie op het obstetrisch handelen en de zwangerschapsuitkomsten bij hypertensie en preeclampsie in Nederland.


Hendrik van Deventerprijs

27-01-2018 - Tijdens het Gynaecongres is, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Werkgroep Historie, voor de eerste maal de Hendrik van Deventerprijs uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Van Deventer (1651-1724), auteur van Manuele operatien zijnde een nieuw ligt voor vroedmeesters en vroedvrouwen uit 1701, dat wordt beschouwd als één van de eerste wetenschappelijke obstetrische werken in het Nederlands taalgebied.


Medicatievervuiling en foetale hersenontwikkeling

27-01-2018 - Het is bekend dat doorgespoelde of door mens en huisdier uitgescheiden medicatie in het milieu slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat sporen hiervan terechtkomen in drinkwater en gewassen.


Wettelijke verplichting registratie implantaten

27-01-2018 - Vanaf juli 2018 wordt de registratie van implantaten wettelijk verplicht. Deze zomer hebben alle instellingen een aankondiging hiervan, via een brief met bijlage, van de NVZ gekregen.


Start European Clinical Trial Regulation in 2019

27-01-2018 - In 2019 zal de Europese Verordening betreffende klinisch onderzoek met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 536/2014 van kracht worden. Deze verordening wordt ook wel aangeduid als de European Clinical Trial Regulation, de ECTR.


Meester Kackadorisprijs 2017 aan de KNOV

27-01-2018 - De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft haar Meester Kackadorisprijs 2017 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, de KNOV. De prijs werd 7 oktober j.l. uitgereikt in Amsterdam op een symposium over alternatieve behandelingen in de huisartsenpraktijk in de afwezigheid van de KNOV.


Dick Oepkes Fellow ad eundem Royal College

27-01-2018 - Op 22 september 2017 ontving collega Dick Oepkes in Londen de eretitel Fellow ad eundem van de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.


Extra maatregelen tabaksbeleid nodig

27-01-2018 - Jaarlijks overlijden minstens zestig baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. Twintig procent van de lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe kabinet om het tabaksbeleid verder aan te scherpen.


Geslachtsbepaling via NIPT verboden

27-01-2018 - De NIPT wordt in Nederland verricht zonder geslachtsbepaling conform de hiervoor verleende WBO-vergunning. Sekseselectie om niet-medische redenen is wettelijk niet geoorloofd (art. 1 Grondwet; art. 26 Embryowet) en is tevens in strijd met de WMBV.


9 september: Nationale Dag van de Geboorte!

28-08-2017 - Op zaterdag 9 september, de door hetFonds Gezond Geboren (FGG) geregistreerde Dag van de Geboorte, wordt gevierd dat de meeste kinderen gezond ter wereld komen. Ook wordt er bij stil gestaan dat dit niet vanzelfsprekend is… FGG is hét fonds op het gebied van de geboortezorg dat meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van ziekten en sterfte mogelijk wil maken. Het FGG roept u op om in het weekend van 9 september met uw praktijk/afdeling en/of maatschap bij te dragen aan het fonds.


Doe mee aan het onderzoek DO IT

28-08-2017 - Van de Nederlandse vrouwen rookt 12% tijdens de zwangerschap, en 9% rookt zelfs iedere dag gedurende de hele zwangerschap. Gynaecologen zijn in een geschikte positie om rokende zwangere vrouwen te helpen om te stoppen met roken. De richtlijn Behandeling Tabaksverslaving biedt zorgprofessionals aanwijzingen voor het verlenen van evidence-based stoppen-met-roken zorg.


Zeldzame Engel voor Philomeen Weijenborg

28-08-2017 - Tijdens de Nationale Zeldzameziektendag kreeg Philomeen Weijenborg door de VSOP (Vereniging Samenwerkende van Ouder -en Patiënten organisaties) de ‘zeldzame Engel Award’ uitgereikt. Zij werd voorgedragen door het bestuur van de Stichting MRK vrouwen.


Let op: overactieve spermadonoren!

28-08-2017 - De NVOG en de KLEM zijn bezorgd naar aanleiding van berichtgeving dat er tenminste twee spermadonoren actief blijken te zijn bij meerdere fertiliteitsklinieken en zich ook nog in de privésfeer aanbieden als donor.


Geboortezorg en politiek

28-08-2017 - Op donderdag 22 juni jl. vond er het jaarlijkse debat in de Tweede Kamer commissie plaats over de geboortezorg. In het debat stonden geen besluitvormende onderwerpen op de agenda, het doel was met name de Kamer te informeren over de voortgang van de integrale verloskundige zorg en de voortgang mbt het integrale tarief in de pilotregio’s.


Behoeftepeiling Proefschriftencentrale

28-08-2017 - De NVOG biedt al tientallen jaren de service van een zogeheten Proefschriftencentrale. Als lid van de Proefschriftencentrale ontvangt men het gedrukte proefschrift per post, toegestuurd door de promovendus. De promovendus ontvangt voor deelname aan de Proefschriftencentrale een vergoeding. Voor alle NVOG-leden zijn de proefschriften (gratis) digitaal in te zien via het besloten deel van de NVOG-website onder > Informatie voor leden > Proefschriften.


Vrouwelijke promovenda tonen inhaalslag

28-08-2017 - Het totaal aantal gepromoveerden in Nederland laat een gestage stijging zien van 1.898 in 1991 tot 4.967 in 2016. Daarmee bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei 4,0%. Het aantal vrouwelijke gepromoveerden stijgt sneller dan het aantal mannelijke gepromoveerden (8,4% bij vrouwen versus 2,1% bij mannen).


Meer onderzoeksgeld voor universiteiten

28-08-2017 - Het Rathenau Instituut publiceerde recent de Rijksbegroting tot 2021. Hierin zijn de kerncijfers wetenschappelijk onderzoek van de diverse ministeries opgenomen. Uit het Rathenau rapport blijkt dat de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek stabiel blijven met € 6,4 miljard per jaar. De Nederlandse universiteiten hebben 15% meer geld om aan onderzoek te besteden in vergelijking met het boekjaar 2010 (bron: Volkskrant 26 april jl.).


Vitamine-K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen

28-08-2017 - De Gezondheidsraad adviseert zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen voortaan na de geboorte vitamine K toe te dienen via een intramusculaire injectie. Dit schrijft de raad aan de minister van VWS. Zuigelingen krijgen na de geboorte vitamine K toegediend, omdat een tekort aan deze vitamine tot bloedingen kan leiden.


Oproep Zwangerschap en geboorte II

28-08-2017 - Op 9 mei 2017 is de nieuwe subsidie-oproep van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte II online gegaan. Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen, het optimaliseren van de pre- en neonatale screening en het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid.


Een bijzondere gift aan de werkgroep Historie

28-08-2017 - Op zaterdag 29 april jl. vond in Haarlem de 25ste Buitendag van de werkgroep Historie van de NVOG plaats. Ruim 100 belangstellenden(leden en partners) waren aanwezig in de fraaie antieke gehoorzaal van het Teylers Museum om kennis te nemen van een interessant programma opgesteld door de werkgroep Historie met voordrachten door Nederlandse- en Vlaamse sprekers.


Voor zeer jong overleden kinderen: Vlinderveld

02-05-2017 - Zaterdag 18 maart is het Vlinderveld officieel geopend. Op deze bijzondere begraafplaats is ruimte voor kindjes die voor de 24-ste week van de zwangerschap zijn overleden. Een tastbare plek voor ouders om hun kindje te begraven, te erkennen en te eren.


Fulco van der Veen geëerd door de Cochrane Collaboration

02-05-2017 - Op 31 maart 2017 overhandigde prof. dr. Cincy Farquar, namens de Cochrane Collaboration een oorkonde aan professor dr. Fulco van der Veen. Nadat Van der Veen zijn afscheidsrede als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het AMC had uitgesproken, bedankte zij hem voor zijn grote bijdrage aan de Cochrane Collaboration en roemde hem voor zijn innovatieve ideeën voor de toekomst van de Cochrane. Na haar laudatio kondigde zij aan dat het AMC een Cochrane satelliet wordt. Het belangrijke werk zal worden voortgezet.


Werk gezocht in Washington DC

02-05-2017 - Beste collega’s, Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin naar de VS verhuisd voor een werkaanstelling van mijn man voor een periode van twee tot drie jaar. Daarvoor werkte ik als chef de clinique in de regio Rotterdam/Den Haag. Sindsdien ben ik op zoek naar een nieuwe werkuitdaging.


White Ribbon award voor Gunilla Kleiverda

02-05-2017 - Tijdens het Zevende White Ribbon diner op 8 april jl. in Amsterdam ontving collega Gunilla Kleiverda de zogeheten White Ribbon award. Ze ontving deze onderscheiding voor haar jarenlange doelgerichte activiteiten voor Veilig Moederschap en veilige vrouwengezondheidszorg en in het bijzonder de veilige abortus.


De Snoo Junior Award voor Dian Winkelhorst en haar HIP-studie

02-05-2017 - Onderzoekster Dian Winkelhorst van Sanquin en het LUMC ontvangt de De Snoo Junior Award voor haar studie om de prenatale zorg te verbeteren. Door bloedonderzoek onder 100.000 zwangere vrouwen uit te voeren, verzamelt Dian de gegevens die nodig zijn om te beoordelen of tijdige opsporing en preventie van de ziekte FNAIT mogelijk is.


NIPT beschikbaar voor alle zwangeren

02-05-2017 - De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is per 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Hiervoor was de test al beschikbaar, maar alleen voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21, 18 en/of 13. De minister verleent een vergunning aan de universitaire medische centra vertegenwoordigd in het NIPT consortium om deze test aan te bieden.


Rookvrije Generatie Award voor Luc!

02-05-2017 - Collega Luc van Lonkhuijzen heeft op 22 februari 2017, tijdens de negen maanden beurs, de Rookvrije generatie Award mogen ontvangen uit de handen van Michel Rudolphie, directeur van KWF kankerbestrijding.


Aftrap Women’s Health Research Fund door Gerdi Verbeet

31-01-2017 - Op zaterdag 26 november 2016 werd tijdens de publieksdag m/v in het VUmc het Women’s Health Research Fund opgericht (WHRF). Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de Patiëntenfederatie Nederland, stortte feestelijk de eerste euro waarmee het fonds gelanceerd werd.


Diederik Veersema geridderd

31-01-2017 - Na dertig jaar werk­zaam te zijn geweest voor Diagnostiek voor U is Diederik Veersema per 1 januari met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan vond een symposium plaats getiteld ‘De toekomst van zwangerschaps­diagnostiek. Tijdens het symposium werd Veersema verrast met een koninklijke onderschei­ding voor zijn jarenlange ver­diensten op het gebied van zwanger­schaps­diagnostiek en gynaecologische echo’s. De onder­scheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) werd uitgereikt door burge­meester Jorritsma van Eindhoven.


25ste Buitendag NVOG-Werkgroep Historie

31-01-2017 - Op 29 april organiseert de NVOG-Werkgroep Historie voor de 25ste keer haar Buitendag. Deze bijzondere editie vindt plaats in het Teylers Museum te Haarlem. Als u de dag niet wilt missen, schrijf u dan vroegtijdig in. Op het uit­gebreide programma staan onder meer een viertal inleidingen. Dr. Mark Hans Emanuel verzorgt een voordracht met als titel ‘En er was licht... in utero, in 1896!’, dr. Cees Renckens’ bijdrage gaat in op chirurgijns en kwakzalvers bij (vrouwen)ziekten rond 1700, dr. Jan de Graaff presenteert de inleiding ‘Van mosterdgas tot taxus’ en prof.dr. Paul Roos bespreekt de invloed van Vesalius op de heel- en verloskunde.


NTOG van 10 keer 48 pagina's naar 8 nummers van 60 pagina's

02-01-2017 - Van tien naar acht nummers per jaar, maar met in totaal evenveel pagina's. Dat is het besluit van het bestuur van de NVOG op voorstel van NTOG-redactie en uitgever, GAW ontwerp+communicatie in Wageningen.


Blauwdruk voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangere

29-11-2016 - Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis ontwikkeld om de zorg rondom kwetsbare zwangeren te structureren. Het stroomschema begint bij de intake door een verloskundig zorgverlener, waarbij wordt gescreend op de kernmerken van kwetsbare zwangeren, te weten: psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vervolgens biedt de blauwdruk een handvat bij het verlenen van zorg tot na de bevalling.


Evert Slager erelid VVOG

29-11-2016 - “De Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) heeft besloten om een erelidmaatschap van de Vereniging toe te kennen aan een uiterst eminent buitenlands lid van de VVOG met name collega Evert Slager. Evert Slager is niet enkel een collega, hij is een begrip en een monument”. Met deze complimenteuze woorden luidde Johan Van Wiemeersch zijn laudatio in op donderdag 13 oktober jl., tijdens het Jaarcongres van de VVOG in Gent.


Doorbraak in ontwikkeling van Zikavirusremmers

29-11-2016 - Een consortium van onderzoekers, geleid door wetenschappers van de Florida State University, identificeerde meer dan tien farmaca die potentieel het Zikavirus inhiberen en daarmee effect kunnen hebben op het optreden van foetale microcefalie. De onderzoekers hebben zich vooral gericht op verbindingen die activatie van caspase-3, een enzym dat wordt gestimuleerd door het Zikavirus, kan verminderen.


MRI veilig in zwangerschap; gebruik van gadolinium niet

29-11-2016 - Recent werden de data van de grootse studie (n = 1,4 miljoen bevallingen bij gemiddelde AD 39 wk) naar foetale blootstelling van MRI (in 4‰ van alle zwangerschappen) in het eerste trimester van de zwangerschap gepubliceerd in de JAMA. In het tweede en derde trimester wordt MRI zonder al te veel aarzeling gebruikt bij foetale diagnostiek. Echter, in het eerste trimester ligt dat anders en is er bezorgdheid over de veiligheid van MRI door het verwarmen van gevoelige weefsels en blootstelling aan de luide akoestische omgeving.


Verminkte advertentie achterop NTOG

12-09-2016 - Door onoplettendheid van de uitgever is op bij de plaatsing van de advertentie van Gedeon Richter voor Lisvy, anticonceptieve pleister, een banner van een eerdere advertentie blijven staan. Dit wekt ten onrechte de indruk dat de pleisters leverbaar zijn in verpakkingen van 84 stuks. Dit is dus niet het geval.


Koninklijke onderscheiding voor prof. Hans Brölmann

06-09-2016 - Vrijdag 1 juli jl. is prof. Hans Brölmann benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als hoogleraar en gynaecoloog binnen het VUmc.


COGI-congres 2016 in Amsterdam

06-09-2016 - Het 24ste Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) congres wordt dit jaar in Amsterdam gehouden van 10-13 november in de Beurs van Berlage. Vroege inschrijving (early fee) sluit op 15 september.


Meet VSO: werken in een ontwikkelingsland

06-09-2016 - VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Wilt u weten wat VSO te bieden heeft? Kom dan naar de Meet VSO op zaterdag 24 september in Utrecht.


Onderscheiding voor dr. Lieve Christiaens

11-02-2016 - Op 17 december j.l. reikte burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug een koninklijke onderscheiding uit aan dr. Lieve Christiaens. Zij werd voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Lieve Christiaens kreeg deze koninklijke onderscheiding aan het slot van haar afscheidssymposium. Na 33 jaar nam zij afscheid als gynaecoloog van het UMCUtrecht.


24e Buitendag Werkgroep Historie NVOG

11-02-2016 - Op zaterdag 16 april 2016 wordt de Buitendag van de Werkgroep Historie in De Waag (op de Nieuwmarkt) te Amsterdam gehouden. De Waag is vanwege het Theatrum Anatomicum een unieke historische plek, waarmee elke Nederlandse medicus zich verbonden weet: hier gaf onder andere dr. Nicolaes Tulp zijn anatomische lessen, in 1632 door Rembrandt geschilderd. Gezien het beperkte aantal plaatsen wordt vroegtijdige inschrijving geadviseerd.


Bart Fauser benoemd tot Fellow Royal College

01-12-2015 - In september werd professor Bart Fauser in London benoemd tot Fellow of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, voor zijn belangrijke bijdrage aan de gynaecologie, in het bijzonder de reproductieve geneeskunde. Het College roemt professor Fauser voor zijn jarenlange inzet voor klinisch-translationeel onderzoek en opleiding: “He inspired the next generation of researchers in reproductive medicine”.


Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. J.B.M.Z. Trimbos

08-08-2015 - Op 19 juni jl. hield professor Baptist Trimbos in het Academiegebouw te Leiden zijn afscheidscollege, getiteld 'De Brug'.* Na afloop werd hem door de burgemeester van Noordwijk, Jan Rijpstra een koninklijke onderscheiding uitgereikt op grond van zijn grote verdienste op het gebied van de chirurgische scholing in de gynaecologie, zowel nationaal als internationaal.


Rectificatie NTOG 2015#5

04-06-2015 - Onder de bijdrage van dr. S. Veersema in de rubriek Actueel, bladzijde 227, getiteld Erin Brockovic II staat - per abuis - dat de auteur verklaart dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Dit is onjuist, de auteur heeft verklaard dat hij lid is van de Essure Confirmation Panel en consultant van Bayer Healthcare b.v. Onze excuses voor deze omissie.


Koninklijke onderscheiding voor Evert Slager

30-04-2015 - Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om collega Evert Slager op 23 april jl. te onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde op de tweede dag van het twintigste De Doelen Congres waarbij hij de onderscheiding ontving uit de handen van de gemeentesecretaris van Rotterdam, Philippe Raets.


Fonds Gezond Geboren op negenmaandenbeurs gelanceerd

30-04-2015 - Op de negenmaandenbeurs (24-28 februari 2015) in de RAI te Amsterdam werd het Fonds Gezond Geboren gelanceerd. Dit is een nieuw gezondheidsfonds dat wetenschappelijk onderzoek financiert met als doel dat zoveel mogelijk baby's in Nederland gezond ter wereld komen. Onder de naam Gezond Geboren richt dit fonds zich op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken en op voorlichting.


Complicaties na abortus

02-03-2015 - Het komt sporadisch voor dat een complicatie na een zwangerschapsafbreking verricht in een abortuskliniek, in een ziekenhuis wordt behandeld. Dit gebeurt vaak in de dienst. Nu lijkt er mogelijk sprake van een onderrapportage van complicaties in de abortuskliniek omdat niet alle in het ziekenhuis behandelde complicaties worden teruggekoppeld aan de abortuskliniek, aldus IGZ.


Uitnodiging Voortgangstoets

02-03-2015 - Ook op 20 maart vindt de 17e Voortgangstoets gynaecologie plaats. Elk jaar stelt een panel van Nederlandse collega's samen met een aantal AIOS zorgvuldig de Voortgangstoets samen in het kader van de opleiding. Deze toets is ook uitstekend geschikt voor u, als praktiserend gynaecoloog, om inzicht te krijgen in uw kennis op het gebied van de obstetrie, gynaecologie, fertiliteit, oncologie en maatschappelijke factoren. De uitslag van de toets wordt alléén aan u als deelnemer bekend gemaakt en blijft verder volstrekt geheim.


Voorjaarsbijeenkomst medische geschiedenis 2015

02-03-2015 - De achtste editie van de Voorjaarsbijeenkomst medische geschiedenis wordt gehouden op vrijdag 20 maart te Amsterdam bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Anke Heitkamp blogt

Anke Heitkamp is tropenarts en gynaecoloog. Tijdens de opleiding verbonden aan het VUmc deed zij een 3 maanden exchange en een afsluitende differentiatie stage van 6 maanden in Tygerberg ziekenhuis, Kaapstad, Zuid Afrika. Het wonen en werken is er uitdagend op vele fronten, inmiddels woont ze er een jaar en werkt ze in verschillende klinieken in de publieke sector en is ze bezig met een promotie onderzoek, een samenwerking tussen Stellenbosch Universiteit en VUmc, over de ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit.

Lees de blog van Anke