Hoofdredacteur NTOG Mijatovic benoemd tot hoogleraar

26-05-2019 - Dr. Velja Mijatovic, sinds 2013 hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is op 23 mei 2019 benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De officiële bekendmaking volgt over enkele dagen. Mijatovic zegt zeer verheugd te zijn over de benoeming en ziet deze als een erkenning van zijn werkzaamheden. Het takenpakket van prof. dr. V. Mijatovic wordt groter maar bijbehorende werkzaamheden zullen inhoudelijk niet veel verschillen van zijn huidige. De redactie van het NTOG feliciteert de hoofdredacteur van harte met zijn benoeming.

Lezers beoordelen NTOG met rapportcijfer 8!

26-05-2019 - De mening van de lezer is essentieel om een tijdschrift te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Eind 2018 vroegen we via een enquête naar uw mening over het NTOG. In dit artikel berichten we over de resultaten van deze enquête en vergelijken we deze met de resultaten van de enquête uit 2015.

Ontwikkeling keuzekaart en -hulp hoogstadium- ovariumcarcinoom’

26-05-2019 - Vanuit de NVOG is met verschillende partijen een keuzekaart/consultkaart en een digitale keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met een hoogstadium­ovariumcarcinoom. De keuzekaart/consultkaart is een A4 waarop behandelmogelijkheden samengevat zijn weergegeven zodat de patiënt en de arts deze in de spreek­kamer met elkaar kunnen bespreken (zie ook www.degynaecoloog.nl)

RCOG World Congress 2019 Pas op voor frauduleuze sites en e-mail

26-05-2019 - De organisatie van het RCOG World Congress 2019 heeft ons laten weten dat frauduleuze en ongeautoriseerde websites online-registraties aanbieden voor het RCOG World Congress, met overnachtingsmogelijkheden.

Jubileumsymposium 25 jaar Wim Schellekens Stichting

25-05-2019 - Op 13 juni 2019 wordt het jubileum van de Wim Schellekens Stichting gevierd met een symposium getiteld 'Hoe ons vak verander(d)t' in het Haaglanden MC (locatie Westeinde Ziekenhuis) te Den Haag. De stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan dr. W.M.J. Schellekens, van 1926 tot 1956 hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.

Wielerfanaten opgelet!

25-05-2019 - Fiets mee met de ‘Strong Babies Ride 2019’ en haal geld op voor te vroeg geborgen baby's. ‘Strong Babies’ heeft de ambitie om binnen tien jaar het percentage vroeggeboorte met 30% terugbrengen. Om dat mogelijk te maken wordt deze charity run georganiseerd.

Nederlandse KID-zorg in het geding

14-03-2019 - De afgelopen decennia werd kunst­matige inseminatie met donorsperma (KID) vergoed uit het basispakket. Recent is duidelijk geworden dat alleenstaande of lesbische vrouwen die via KID zwanger willen worden, geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het Zorg­instituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars zijn van mening dat de behandelingen niet meer vergoed moeten worden vanwege het ontbreken van een medische noodzaak, zoals een verminderde vruchtbaarheid.

Lintje voor Sjarlot Kooi

14-03-2019 - Gynaecoloog en voorzitter van de medische staf van het Albert Schweitzer ziekenhuis, dr. Sjarlot Kooi is op vrijdag 15 februari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kolff van Dordrecht speldde haar de versierselen op bij haar afscheid uit het ziekenhuis, dat samen viel met haar 25-jarig jubileum als gynaecoloog in Dordrecht en haar 60e verjaardag.

Wetswijziging: registratie levenloos geboren kind

14-03-2019 - Door de invoering van de recente wetswijziging en de media aandacht daaromtrent, krijgen ziekenhuizen aanvragen van mensen om een bewijs van geboorte/overlijden van kinderen uit een recent of langer verleden. Dit is met name voor doodgeboren kinderen en onder de 24 weken.

Voortgangstoets 2019: kans voor gynaecologen

14-03-2019 - Vrijdag 22 maart a.s. is de Voortgangstoets. De toets wordt dit jaar niet via Survey Monkey mogelijk gemaakt, maar digitaal via www.nvog.nl.

Aios V&G fietst voor het goede doel in Malawi

14-03-2019 - Ciska Slaager, eerstejaars aios in het cluster Rotterdam, fietst van 19 tot 29 juni 500 km door Malawi voor het goede doel Plan International Nederland. De deelnemers aan Cycle for Plan verzamelen tevoren € 4.000 in voor projecten van Plan tegen kindhuwelijken.

Voedingscentrum heeft nieuwe app: ZwangerHap

14-03-2019 - Speciaal voor zwangere vrouwen heeft het Voedingscentrum een nieuwe app ontwikkeld: ZwangerHap. In deze gratis app kun je snel en makkelijk op zoeken of je een product wel of beter niet kunt eten tijdens de zwangerschap.

Thema-ALV ‘Zorgvraag buiten de richtlijnen'

14-03-2019 - De thema-ALV van 20 maart 2019 staat in het teken van de zorgvraag verloskunde buiten de richtlijnen om. Een actueel onderwerp: zorgvragen die de zorgverlener voor dilemma’s kun­nen plaatsen en zoals blijkt soms zelfs in een lastig parket kunnen brengen. Tijdens dit thema-ALV worden ethische en juridische aspecten belicht. Ook besteden we aandacht aan de impact die deze zorgvragen kunnen hebben op de zorgverlener. Wat heeft de zorgverlener nodig om meer comfort te ervaren in deze situaties?

René Vogelsreisbeurs voor 1 september aanvragen

14-03-2019 - De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland. Alleen kosten voor reis en verblijf komen voor vergoeding in aanmerking.

Koninklijke onderscheiding voor Hans van der Schoot

14-03-2019 - In december 2018 ontving Hans van der Schoot een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten in de ziekenhuiszorg in Amsterdam en de gezondheidszorg in Nederland. Astrid Nienhuis, burgermeester van Heemstede, reikte de onderscheiding uit in de kapel van OLVG-locatie Oost.