Nieuws

Landelijke fellowdag gynaecologie

11-01-2022 - Vrijdag 11 februari 2022, tweede landelijke fellowdag.

NTOG zoekt nieuw lid deelredactie Gynaecologie

07-02-2021 - De deelredactie Gynaecologie van het NTOG zoekt één of twee nieuwe redactieleden. Onder deze redactie vallen de deelgebieden benigne- en urogynaecologie, oncologie en seksuologie.

Stel je duurzaamheidsvraag aan Gynae Goes Green

06-02-2021 - Het NVOG-thema van 2021 is Duurzaamheid. Heb je een vraag of vragen over hoe je op bepaalde punten de duurzaamheid in je ziekenhuis/afdeling kunt verbeteren?

Webinar en online themadag Duurzaamheid

06-02-2021 - Dinsdag 23 maart 19.30-21.00 uur (Webinar) en donderdag 20 mei 13.00-16.00 uur (Online themamiddag Duurzaamheid) met aansluitend om 16.00 uur de ALV

Webinar Hormoontherapie

05-02-2021 - Op 2 maart 19.00-21.20 uur zullen Monique Brood-Van Zanten en Dorenda van Dijken de update van de Praktische Handleiding (PH) Hormoontherapie (HST) via een webinar bespreken.

Vaccinatie COVID-19 zwangerschap en kraambed

05-02-2021 - De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft op 8 januari het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ gepubliceerd.

Nieuwe (vice)voorzitters Koepel Opleiding en Koepel Wetenschap

05-02-2021 - Jan van Lith is per medio november 2020 de nieuwe voorzitter van de Koepel Opleiding. Hij neemt het voorzitterschap over van Fedde Scheele.

Zorg voor de Bekkenbodem 2020

23-08-2020 - Tijdens deze eerste lustrumeditie van de nascholing Zorg voor de Bekkenbodem bieden de regionale sprekersteams u een kennisupdate zodat u op de hoogte blijft van de meest actuele inzichten en behandelopties in de bekkenbodemzorg

FMS-kennisagenda COVID-19

23-08-2020 - De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Deze zal o.a. een multidisciplinaire kennisagenda opstellen m.b.t. COVID-19-gerelateerd onderzoek.

DMS-symposium 9 oktober

23-08-2020 - In het kader van het NVOG-jaarthema ‘Menopauze/gezond ouder worden als vrouw’ organiseert de Dutch Meno­pause Society (DMS) op 9 oktober haar jaarlijkse symposium met het thema: ‘Menopauze en het brein’.

Complicatiedagen, 16-17 november

23-08-2020 - De Complicatiedagen gynaecologie/verloskunde ‘Niet goed gegaan, ook fout gedaan?’, georganiseerd door de Commissie Collegiale Ondersteuning vinden plaats op 16 en 17 november a.s. Waar gaan we het over hebben? Complicaties en gevolgen; Complicatieregistratie; De gang naar de tuchtrechter; Wat werk met ons doet; Media; Sfeer en uitkomst; Sociale veiligheid en patiëntveiligheid; Open disclosure.

Aios-tarief voor SIG's en NVOG-werkgroepen

23-08-2020 - Bij onze VAGO-werkbezoeken kwam naar voren dat de contributie voor deelname aan een werkgroep of SIG een financiële drempel kan opleveren. Vooral bij interesse voor deelname aan meerdere werkgroepen. Derhalve heeft het NVOG-bestuur besloten om per 1 januari 2021 de contributie van alle werkgroepen en SIG’s aan te passen naar een speciaal en vast aios-tarief van € 10.

Fianne Bremmer nieuwe directeur NVOG

18-06-2020 - Het bestuur van de NVOG heeft Fianne Bremmer per 1 juni 2020 benoemd als directeur van de vereniging. Fianne volgt Annick Martens op, die de afgelopen periode de functie ad interim vervulde. Sinds januari gaf Annick op een voortreffelijke wijze invulling aan haar rol. Haar kwaliteiten kwamen extra tot van pas in deze coronaperiode. We zijn haar veel dank verschuldigd!

ZonMW en COVID-19-onderzoek

17-06-2020 - Vanaf 1 mei is het mogelijk om op de website van ZonMw subsidie aan te vragen voor onderzoeken naar preventie, diagnostiek, en behandeling van COVID-19. In totaal is er € 27 miljoen beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS, OCW en het NWO.

Strong Babies zoekt onderzoeksprojecten

17-06-2020 - Strong Babies heeft als ambitie om het aantal vroeggeboortes met 30% terugdringen. Om dit doel te realiseren is wetenschappelijk onderzoek nodig.

NTOG#6 2021 Thema Endometriose 

De NVOG-werkgroep Endometriose bestaat tien jaar. Een mooie aanleiding om een hele editie van het NTOG aan endometriose te wijden. Helemaal omdat tijdens het 14e World Congress on Endometriosis in maart van dit jaar sprake was van een aanzienlijke Nederlandse bijdrage. In deze editie geven we graag een podium aan al dat Nederlandse onderzoek. Een zeer enthousiaste deelredactie samengesteld uit de leden van de werkgroep heeft de bijdragen kritisch beoordeeld en van commentaren voorzien.

Blog

Our man in Birmingham - 9- Laatste blog
Steven Giesbers is terug in Nederland. Hij blikt terug op een bewogen jaar in het Birmingham Women's Hospital op een van de drukse verloskundeafdelingen van het Verenigd koninkrijk. Hij sluit zijn serie blogs af met een uitnodiging aan iedereen om ook zo'n ervaring op te doen; de mogelijkheden in Birmingahm zijn legio. 
Lees nu Stevens laatste blog!