Gaten in de placenta (NTOG december 2013)


Webmaster NTOG - 21 Feb 2014, 12:04
Met interesse heb ik het artikel ‘Gaten in de placenta’ van drs Nauta en dr Mertens gelezen over placenta-afwijkingen, in het NTOG van december 2013. Het is prettig om weer eens een overzicht te zien van afwijkingen aan de placenta waargenomen bij echografisch onderzoek.
Echter verbaasd was ik over de volgorde van besluitvorming. N.a.v. echografische bevindingen aan de placenta werd overgegaan tot inleiding bij een termijn van 37+1 weken, en pas daarna werd een literatuuronderzoek verricht.
In de huidige tijd van evidence based medicine was het m.i. op zijn plaats geweest eerst de literatuur te bestuderen en dan pas over te gaan tot een handeling. Immers daarmee zijn moeder en kind blootgesteld aan de risico's van inleiding en randprematuriteit.
Dat de auteurs na hun literatuuronderzoek concluderen dat expectatief beleid te verdedigen was geweest, onderstreept het belang van deze volgorde.
Naar mijn idee was enig commentaar hierover (eventueel van de redactie) alvorens tot publicatie over te gaan, op zijn plaats.

drs L van den Haak
AIOS & klinisch onderzoeker cluster Leiden
Plaats reactie
Naam:
E-mailadres:
Bericht:
Typ de code over:Captcha
 
Webmaster NTOG - 21 Feb 2014, 12:05
Dank voor uw reactie en positieve feedback aangaande de aandacht voor echografie van de placenta.
De suggestie dat pas literatuuronderzoek is gedaan nà de interventie in de zwangerschap is onjuist. Ondersteund door het onderzoek van Kofinas en co-auteurs werd onder meer een intervilleuze trombose overwogen. Gezien de associatie met een negatieve zwangerschapsuitkomst waaronder een verhoogde kans op pre-eclampsie of IUGR werd het besluit tot inductie van de baring ondersteund.
Postpartum, na het histopathologisch onderzoek van de placenta, kon geconcludeerd worden dat er sprake was van placental lakes. Voortaan kan dit echobeeld beter worden herkend, waardoor niet alleen in retrospectief, interventie onnodig (b)lijkt.

De auteurs

Naam:
E-mailadres:
Bericht:
Typ de code over:Captcha