Ovariumtumoren bij sectio (NTOG december 2013)


Webmaster NTOG - 21 Feb 2014, 12:09
Geachte collega Kolk,
Het overigens zeer lezenswaardig artikel bevat een duidelijke boodschap.
U spreekt van een triamniotische trichoriale gemelli graviditeit. Gemelli komt van gemellus hetgeen tweeling betekent.
U spreekt van een primaire sectio caesarea, hoewel mevrouw al vijf centimeter ontsluiting had en goed in partu was. Dan is het toch een secundaire sectio?
Acht U een correctie voor de lezers op zijn plaats?

Met collegiale hoogachting, A.T.M.Verhoeven
Plaats reactie
Naam:
E-mailadres:
Bericht:
Typ de code over:Captcha
 
Webmaster NTOG - 21 Feb 2014, 12:10
Geachte collega Verhoeven,
Met dank voor uw commentaar. Ik kan u natuurlijk niet anders dan gelijk geven over uw eerste opmerking, dit is inderdaad onjuist gebruik van terminologie. Het gaat hier over een triamniotische trichoriale drieling graviditeit.
Dan wat betreft over het verrichten van een primaire dan wel secundaire sectio. U heeft gelijk dat goed gebruik van deze terminologie belangrijk is. Echter bij onze patiënte is er in principe nooit een intentie geweest een vaginale baring na te streven. Bij patiënte was in principe het besluit genomen in het ziekenhuis elders om een primaire sectio te verrichten, echter aangezien patiënte prematuur in partu kwam was zij hier nog niet uitgebreid over voorgelicht. Hierdoor blijft, omdat er nooit een intentie geweest is om patiente vaginaal te laten bevallen, het een electieve/ primaire sectio ondanks dat patiënte al in partu was.
Ik ben het met u eens dat we dit anders hadden kunnen formuleren, zodat er meer duidelijkheid was over de intentie om niet vaginaal bevallen.

Met collegiale hoogachting, P.R. Kolk
Naam:
E-mailadres:
Bericht:
Typ de code over:Captcha