Uitnodiging Voortgangstoets

02-03-2015 - Ook op 20 maart vindt de 17e Voortgangstoets gynaecologie plaats. Elk jaar stelt een panel van Nederlandse collega's samen met een aantal AIOS zorgvuldig de Voortgangstoets samen in het kader van de opleiding. Deze toets is ook uitstekend geschikt voor u, als praktiserend gynaecoloog, om inzicht te krijgen in uw kennis op het gebied van de obstetrie, gynaecologie, fertiliteit, oncologie en maatschappelijke factoren. De uitslag van de toets wordt alléén aan u als deelnemer bekend gemaakt en blijft verder volstrekt geheim. Omdat het steeds gebruikelijker wordt om te werken in aandachtsgebieden is het dit jaar voor het eerst mogelijk om u te beperken tot het domein obstetrie, gynaecologie en maatschappelijke factoren, eventueel aangevuld met het domein voortplantingsgeneeskunde of oncologie. De NVOG beveelt deelname aan de Voortgangstoets door gynaecologen van harte aan. Bovendien levert deelname aan de toets 3 accreditatiepunten op. U kunt zich opgeven voor deelname via een e-mail naar bestuurssecretariaat@nvog.nl. De kosten verbonden aan deelname bedragen € 89.