Koninklijke onderscheiding voor Evert Slager

30-04-2015 -

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om collega Evert Slager op 23 april jl. te onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde op de tweede dag van het twintigste De Doelen Congres waarbij hij de onderscheiding ontving uit de handen van de gemeentesecretaris van Rotterdam, Philippe Raets. Evert Slager is initiatiefnemer, voorbereider, organisator en motor geweest van de lange reeks van De Doelen Congressen ‘Infertiliteit, Gynaecologie & Obstetrie’ en dit naast zijn dagelijkse werkzaamheden van 1984 tot 1991 als gynaecoloog in het Eudokia Ziekenhuis te Rotterdam en van 1991 tot 2008 in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Na 2008 heeft hij nog een aantal jaren zijn kennis en kunde ingezet binnen de afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus MC en heeft hij enthousiast meegewerkt binnen de subafdeling voortplantingsgeneeskunde. Gedurende inmiddels meer dan dertig jaar besteedde Evert Slager een belangrijk deel van zijn tijd aan het unieke project De Doelen Congressen, dat een onmisbare schakel geweest is voor de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de jonge én ervaren Vlaamse en Nederlandse gynaecologen en voor allen die met het specialisme verloskunde en gynaecologie te maken hebben. Hij heeft het wetenschappelijk debat binnen het specialisme een breed podium gegeven en kennis en kunde in de wereld van de gynaecologie en verloskunde getoetst, bijgestuurd, gepolijst en vermeerderd. Evert Slager is ook bijzonder actief geweest als lid van de redactieraad en later van de deelredactie voortplantingsgeneeskunde van het NTOG in de periode 2007-2011. Zijn visie op bijscholing van gynaecologen klonk door in de vele redactionele discussies en heeft bijgedragen tot het initiëren van een aantal nieuwe rubrieken alsmede van de vernieuwde vormgeving van het NTOG vanaf 2011.