Rectificatie NTOG 2015#5

04-06-2015 - Onder de bijdrage van dr. S. Veersema in de rubriek Actueel, bladzijde 227, getiteld Erin Brockovich II staat - per abuis - dat de auteur verklaart dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Dit is onjuist, de auteur heeft verklaard dat hij lid is van de Essure Confirmation Panel en consultant van Bayer Healthcare b.v.
Onze excuses voor deze omissie.