Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. J.B.M.Z. Trimbos

08-08-2015 -

Op 19 juni jl. hield professor Baptist Trimbos in het Academiegebouw te Leiden zijn afscheidscollege, getiteld 'De Brug'.* Na afloop werd hem door de burgemeester van Noordwijk, Jan Rijpstra een koninklijke onderscheiding uitgereikt op grond van zijn grote verdienste op het gebied van de chirurgische scholing in de gynaecologie, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast werd de belangrijke rol die Officier in de Orde van Oranje Nassau Trimbos heeft gespeeld bij het tot stand komen van de hedendaagse organisatie van de gynaecologische oncologie gememoreerd. De invloed van Trimbos bij de realisatie van het hoge niveau van de klinische, onderwijskundige en wetenschappelijke expertise op het gebied van de gynaecologische oncologie in Leiden is evident.
Meer weten over professor Trimbos? Lees zijn zelfportret in 'Meet the professor', NTOG 2014; 127 (6): 306-307.