Onderscheiding voor dr. Lieve Christiaens

11-02-2016 -

Onderscheiding voor dr. Lieve Christiaens

Op 17 december j.l. reikte burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug een koninklijke onderscheiding uit aan dr. Lieve Christiaens. Zij werd voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Lieve Christiaens kreeg deze koninklijke onderscheiding aan het slot van haar afscheidssymposium. Na 33 jaar nam zij afscheid als gynaecoloog van het UMCUtrecht.