Koninklijke onderscheiding voor prof. Hans Brölmann

06-09-2016 -
Vrijdag 1 juli jl. is prof. Hans Brölmann benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als hoogleraar en gynaecoloog binnen het VUmc. Door de jaren heen heeft Brölmann zich op buitengewone wijze ingezet om vrouwen die een gynaecologische ingreep moesten ondergaan beter te kunnen helpen. Maar óók om hen een sneller herstel en snellere integratie binnen de maatschappij te kunnen bieden na gynaecologische zorg. Brölmann – een nationaal én internationaal zeer gekend gynaecoloog met onder meer tal van publicaties en prijzen op zijn naam – was verbonden aan de strategische leerstoel ‘Algemene gynaecologie, in het bijzonder de endoscopische chirurgie'. Als opleider en hoogleraar heeft hij vele vakgenoten gestimuleerd tot wetenschappelijk onderzoek. Maar zo had hij door de jaren heen ook zitting in vele toonaangevende werkgroepen, wetenschappelijke verenigingen en adviescolleges.