Blauwdruk voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangere

29-11-2016 -

De blauwdruk is ontwikkeld door het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland met medewerking van verschillende experts van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio. Voor de blauwdruk zijn drie studies uitgevoerd waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg voor kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals ten aanzien van deze zwangeren. Door middel van diverse veldraadplegingen in combinatie met de uitkomsten van bovengenoemde studies zijn twee speerpunten geselecteerd door de regio, namelijk het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek en het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.
Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, moet deze worden vertaald naar een operationeel zorgpad op VSV-niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit kan worden gerealiseerd. Om de implementatie van de blauwdruk te bevorderen, biedt het consortium aan alle VSV’s in Zuidwest Nederland een scholing aan, waarbij het werken met de blauwdruk, de communicatie met de zwangere en haar gezin alsook specifieke kennis rondom dit thema, centraal staan. Meer info: www.regionaalconsortium.nl/blauwdruk