Diederik Veersema geridderd

31-01-2017 -

Na dertig jaar werk­zaam te zijn geweest voor Diagnostiek voor U is Diederik Veersema per 1 januari met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan vond een symposium plaats getiteld ‘De toekomst van zwangerschaps­diagnostiek. Tijdens het symposium werd Veersema verrast met een koninklijke onderschei­ding voor zijn jarenlange ver­diensten op het gebied van zwanger­schaps­diagnostiek en gynaecologische echo’s. De onder­scheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) werd uitgereikt door burge­meester Jorritsma van Eindhoven.
Naast zijn werk voor Diagnostiek voor U was Veersema in de periode 1988-2008 ook werkzaam als gynaecoloog in het Diaconessenhuis, later Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daarnaast was hij van 1986-2015 voorzitter van de Regionale Gynaecologen­vereniging Zuidoost-Brabant die de samenwerking verzorgt tussen de gynaecologen die werkzaam zijn in vijf regionale ziekenhuizen. Veersema leverde een belang­rijke bijdrage aan de samen­werking tussen de zieken­huizen, maar vooral ook tussen de verlos­kundigen en de gynaecologen, bij de uitvoering van de prena­tale diagnostiek. De NVOG feliciteert Veersema van harte met deze onderscheiding en dankt hem voor zijn inzet als voorzitter (1995-2005) van de werkgroep Foetale Echoscopie.