Aftrap Women’s Health Research Fund door Gerdi Verbeet

31-01-2017 -

Op zaterdag 26 november 2016 werd tijdens de publieksdag m/v in het VUmc het Women’s Health Research Fund opgericht (WHRF). Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de Patiëntenfederatie Nederland, stortte feestelijk de eerste euro waarmee het fonds gelanceerd werd. Daarnaast aanvaardde zij het ambassadeurschap voor dit fonds. Het WHRF richt zich op het verwerven van onderzoeksgelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen die alleen bij vrouwen voorkomen (genderspecifiek) of aandoeningen die zich bij vrouwen anders manifesteren en daardoor niet adequaat worden opgespoord (gendersensitief). In dit bijzondere samen­werkingsverband werken meerdere specialismen zoals gynae­cologie, cardiologie, neurologie en psychiatrie samen om gender- specifieke en -sensitieve onderwerpen meer op de kaart te krijgen. Kartrekkers zijn de gynaecologie (Wouter Hehenkamp, Hans Brölmann) en cardiologie (Yolande Appelman). In de praktijk blijkt het namelijk moeilijk te zijn om dit type onderzoek financieel ondersteund te krijgen.
Om als medisch goed doel tot enige maatschappelijk relevantie op te klimmen moet de impact van de betreffende aandoeningen voldoende zichtbaar zijn voor de samenleving. Bij vrouwspecifieke maar ook vrouw sensitieve zaken ontbreekt die zicht­baarheid nogal. Het fonds beschrijft meerdere onderzoeken waar donaties voor gegeven kunnen worden. 
Meer info: www.vumc.nl/afdelingen/gezondheidvrouwman.