NIPT beschikbaar voor alle zwangeren

02-05-2017 - De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is per 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Hiervoor was de test al beschikbaar, maar alleen voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21, 18 en/of 13. De minister verleent een vergunning aan de universitaire medische centra vertegenwoordigd in het NIPT consortium om deze test aan te bieden. De minister maakt hiervoor 26 miljoen euro vrij waardoor de eigen bijdrage voor de patiente 175 euro bedraagt.  De NIPT is betrouwbaarder dan de combinatietest en daarom geschikter als eerste screeningstest. Wanneer de NIPT geen aanwijzing geeft voor een trisomie is geen vervolgonderzoek nodig. Bij een afwijkende NIPT uitslag is om zekerheid te krijgen nog wel een vruchtwaterpunctie of vlokkentest nodig. Het NIPT consortium gaat de NIPT aanbieden in het kader van de TRIDENT-2 studie. Meer info over NIPT op de website www.meeroverNIPT.nl