Fulco van der Veen geëerd door de Cochrane Collaboration

02-05-2017 - Op 31 maart 2017 overhandigde prof. dr. Cincy Farquar, namens de Cochrane Collaboration een oorkonde aan professor dr. Fulco van der Veen. Nadat Van der Veen zijn afscheidsrede als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het AMC had uitgesproken, bedankte zij hem voor zijn grote bijdrage aan de Cochrane Collaboration en roemde hem voor zijn innovatieve ideeën voor de toekomst van de Cochrane. Na haar laudatio kondigde zij aan dat het AMC een Cochrane satelliet wordt. Het belangrijke werk zal worden voortgezet. 
De recent benoemde hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Mariette Goddijn noemde Van der Veen een visionair. Ver voor de troepen uit brak hij een lans voor de HIV-geïnfecteerde mannen en vrouwen met kinderwens en was de eerste die hen een IUI behandeling aanbood met 'sperma wassen' voor HIV-discordante paren. Hij was de eerste die inzag dat ovariële veroudering een ernstige chronische ziekte was en bood vrouwen die zich
genoodzaakt zagen hun kinderwens uit te stellen, de mogelijkheid tot invriezen van hun eicellen. Hij was de eerste die pleitte voor verlenging van geassisteerde voortplanting tot een leeftijd van vijftig jaar. Waar anderen nieuwe onbewezen technieken introduceerde pleitte hij voor zoals hij dat zelf noemde 'fatsoenlijke geneeskunde'. De uitkomst van de PGS-studie – PGS leidt tot minder zwangerschappen bij oudere vrouwen – heeft de commerciële IVF-wereld op zijn grondvesten doen schudden. Zijn verontwaardiging over het ongefundeerde moratorium op het chirurgisch verkrijgen van zaadcellen zette hij om in een zwaar bevochten, maar uiteindelijk goedgekeurd CCMO-protocol, waardoor nu paren met ongewenst kinderloosheid op basis van azoöspermie een genetisch eigen kind kunnen nastreven. De laatste jaren van zijn carrière wijdde Fulco zich weer aan de alleroudste vruchtbaarheidsbehandeling de kunstmatige inseminatie met donorsperma. Ook dit bleek visionair. Het zal niemand ontgaan zijn dat behandeling met donor sperma als nooit te voren in de belangstelling staat. 
'Ik heb bewondering gekregen voor zijn intolerantie voor eigenbelang. Voor de zoektocht naar kennis als uitgangspunt voor zijn denken en zijn handelen. Hij is recht door zee, op de man af, niets en niemand ontziend. Waar op basis van meningen fel wordt gedebatteerd, is kennis zijn wapen. Het heeft de NVOG de kans geboden om te handelen vanuit patiëntperspectief en vanuit een gerechtvaardigd vertrouwen', aldus Sjaak Wijma, oud-voorzitter NVOG, nu lid van de RvB van ZiN.