Een bijzondere gift aan de werkgroep Historie

28-08-2017 - Op zaterdag 29 april jl. vond in Haarlem de 25ste Buitendag van de werkgroep Historie van de NVOG plaats. Ruim 100 belangstellenden(leden en partners) waren aanwezig in de fraaie antieke gehoorzaal van het Teylers Museum om kennis te nemen van een interessant programma opgesteld door de werkgroep Historie met voordrachten door Nederlandse- en Vlaamse sprekers. Aan het einde van het ochtend programma werd het bestuur van de werkgroep verrast door Ena van Dop-Robijns, die ter nagedachtenis aan haar in 2015 overleden echtgenoot, Peter van Dop, het boek ”Les maladies des femmes grosses et accouches” van Francois Mauriceau (1637-1709) aanbood. De werkgroep heeft het boek met veel dank aanvaard. De eerste editie van de Franse editie van het boek is uit 1668. Enige research maakte duidelijk dat het geschonken boek de “Nouvelle edition” is van de 4de editie (Genève, 1693). Het boek is in een uitstekende conditie en fraai gerestaureerd. De eerste Nederlandse editie verscheen in 1683 onder de titel ”Traktaet van de Siektens der Swangere Vrouwen en dergenen die eerst gebaart hebben”. Mauriceau heeft bekendheid gekregen door de naar hem genoemde handgreep voor de ontwikkeling van het nakomende hoofd bij stuitligging. Na een uitstekende lunch in het restaurant “Stempels” konden de deelnemers aan de Buitendag kiezen uit een museum bezoek, een rondvaart of een stadswandeling. De dag werd afgesloten met een na-zit, waarbij ook het sociale aspect van deze dagen volledig tot zijn recht kwam.
Dr. G.M. Bouw