Oproep Zwangerschap en geboorte II

28-08-2017 - Op 9 mei 2017 is de nieuwe subsidie-oproep van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte II online gegaan. Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen, het optimaliseren van de pre- en neonatale screening en het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld. Het onderzoek in deze subsidieoproep van het programma Zwangerschap en geboorte II is gericht op:
1. Preventie: gezondheidsbevordering (per project € 250.000 beschikbaar),
2. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen (per project € 250.000 beschikbaar), en
3. Organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg (per project € 375.000 beschikbaar). Onderzoekers moeten werkzaam zijn bij een Nederlandse organisatie waarbij samenwerking met het kennisnetwerk geboortezorg, ofwel met één of meer regionale consortia Zwangerschap en geboorte verplicht is. Deadline voor indiening: 29 augustus 2017, 14 uur. Wilt u indienen? Meer info op wwww.zonmw.nl