Meer onderzoeksgeld voor universiteiten

28-08-2017 - Het Rathenau Instituut publiceerde recent de Rijksbegroting tot 2021. Hierin zijn de kerncijfers wetenschappelijk onderzoek van de diverse ministeries opgenomen. Uit het Rathenau rapport blijkt dat de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek stabiel blijven met  € 6,4 miljard per jaar. De Nederlandse universiteiten hebben 15% meer geld om aan onderzoek te besteden in vergelijking met het boekjaar 2010 (bron: Volkskrant 26 april jl.). Dit is enerzijds te verklaren doordat het ministerie van OCW zijn budget kon verruimen terwijl andere departementen fors op hun researchbudget moesten bezuinigen en anderzijds door intensiveringen die oplopen tot € 250 miljoen ten aanzien van fundamenteel onderzoek . Echter, mede door de bezuinigingen, blijft Nederland achter op de Europese norm van 2,5% van het BNP voor wetenschap in 2020. Om deze norm te realiseren zouden de publieke en private uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek samen structureel moeten stijgen met € 5,5 miljard.