Vrouwelijke promovenda tonen inhaalslag

28-08-2017 - Het totaal aantal gepromoveerden in Nederland laat een gestage stijging zien van 1.898 in 1991 tot 4.967 in 2016.  Daarmee bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei 4,0%. Het aantal vrouwelijke gepromoveerden stijgt sneller dan het aantal mannelijke gepromoveerden (8,4% bij vrouwen versus 2,1% bij mannen). Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden was in 1991 17,9% en bedroeg in 2016 48,7%. In de geneeskunde zien we een stijgend aandeel (2016: 34%) in het aantal gepromoveerden. Dit in vergelijking tot het betacluster met 38,5%, gammacluster met 21% en het alfacluster met 7% aan gepromoveerden. Bron: Rathenau Instituut.