Behoeftepeiling Proefschriftencentrale

28-08-2017 - De NVOG biedt al tientallen jaren de service van een zogeheten Proefschriftencentrale. Als lid van de Proefschriftencentrale ontvangt men het gedrukte proefschrift per post, toegestuurd door de promovendus. De promovendus ontvangt voor deelname aan de Proefschriftencentrale een vergoeding.
Voor alle NVOG-leden zijn de proefschriften (gratis) digitaal in te zien via het besloten deel van de NVOG-website onder > Informatie voor leden > Proefschriften.
Het ledenaantal van de Proefschriftencentrale is de afgelopen jaren fors afgenomen en de indruk is ontstaan dat er in het huidige digitale tijdperk minder behoefte bestaat aan een gedrukt proefschrift. Daarnaast heeft de NVOG signalen ontvangen van promovendi dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van zogeheten weblinks i.p.v. gedrukte proefschriften. 
Om de Proefschriftencentrale toekomstbestendig te houden, is een behoeftepeiling uitgezet onder alle aios en actieve NVOG-leden. Van de ruim 1500 aangeschreven leden hebben circa 200 leden hun behoefte kenbaar gemaakt.
Zoals verwacht is 65% van de respondenten geen lid van de Proefschriftencentrale, 24% is lid via zijn of haar maatschap/vakgroep, 10% is niet bekend met de centrale en slechts 1 respondent heeft aangegeven in de nabije toekomst lid te worden.
De meerderheid (75%) van de respondenten heeft aangegeven geen lid te zijn van de Proefschriftencentrale omdat men de voorkeur geeft aan een digitaal proefschrift via het besloten deel van de NVOG-website boven het gedrukte proefschrift, mede afgezet tegen de kosten van het lidmaatschap.
Wel stelt men het op prijs indien de NVOG hen inlicht wanneer er een nieuw proefschrift verschijnt. De voorkeur wordt gegeven aan een vaste rubriek in de NVOG-nieuwsbrief bij voorkeur maandelijks met een directe link naar het proefschrift in de Proefschriftencentrale. 
Het NVOG-bestuur heeft op basis van de resultaten van de behoeftepeiling het besluit genomen om de Proefschriftencentrale op te heffen, per 1 januari 2018. Tot die tijd zullen alleen nog proefschriften geaccepteerd worden met een promotiedatum in 2017.
Het bestuur wil de proefschriften op het gebied van Obstetrie & Gynaecologie een prominente plek geven op de nieuwe website van de NVOG. Alle NVOG-leden blijven zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.
Als stimulans en vergroten van de aandacht voor de proefschriften denkt de Koepel Wetenschap over het instellen van de prijs: ‘Proefschrift van het jaar’.
drs. C.A.T. Kanne, beleidsondersteuner NVOG