Let op: overactieve spermadonoren!

28-08-2017 - De NVOG en de KLEM zijn bezorgd naar aanleiding van berichtgeving dat er tenminste twee spermadonoren actief blijken te zijn bij meerdere fertiliteitsklinieken en zich ook nog in de privésfeer aanbieden als donor.

Vorige week zijn meerdere fertiliteitsklinieken in Nederland door een vertegenwoordiger van een groep Bewust Alleenstaande Moeders erop geattendeerd dat er twee mannen op het internet actief zijn die zich veelvuldig aanbieden als spermadonor in de privésfeer. Het viel de BOM-groep op dat beide mannen hierbij verzwijgen dat ze reeds bij meerdere andere vrouwen als donor hebben opgetreden. Tegelijkertijd kreeg de BOM-groep aanwijzingen dat beide mannen zich ook als eigen donor en als spermabankdonor presenteren bij meerdere klinieken in Nederland. 
Spermadonoren die zich melden in een kliniek moeten verklaren dat zij niet zullen doneren bij andere klinieken en in Nederland geldt een maximum van 25 kinderen per spermadonor.
De NVOG en de KLEM hebben daarop de Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) geïnformeerd, die de informatie inmiddels ook had ontvangen. De SDKB heeft een analyse gemaakt van het aantal zwangerschappen van deze twee donoren. Uit de registratie van de SDKB die teruggaat tot 2004, blijkt dat op dit moment van de ene donor 102 zwangerschappen zijn geregistreerd bij 11 klinieken, voor de andere gaat het om twee zwangerschappen bij twee klinieken. Vanuit meerdere klinieken is bekend dat beide donoren zich recent nog hebben gepresenteerd als eigen donor en dat er momenteel ook behandelingen plaatsvinden met beide donoren. Omdat zwangerschappen niet direct bij de SDKB gemeld worden (dat dient uiterlijk 24 weken na de behandeling plaats te vinden) ligt het daadwerkelijke aantal zwangerschappen waarschijnlijk hoger. Aangezien beide donoren ook actief zijn in de privésfeer, is er geen informatie over hoeveel kinderen er van deze donoren via deze route zijn ontstaan. Deze situatie is gemeld bij de IGZ en inmiddels is er een onderzoek gestart. De NVOG en KLEM zijn sterke voorstander van centrale en prospectieve registratie van alle sperma- en eiceldonoren in Nederland om dergelijke situaties te voorkomen. Hier wordt momenteel aan gewerkt door VWS, SDKB en NVOG/KLEM.