Geslachtsbepaling via NIPT verboden

27-01-2018 - De NIPT wordt in Nederland verricht zonder geslachtsbepaling conform de hiervoor verleende WBO-vergunning. Sekseselectie om niet-medische redenen is wettelijk niet geoorloofd (art. 1 Grondwet; art. 26 Embryowet) en is tevens in strijd met de WMBV.
Gendia in Antwerpen liet recent weten dat ze geslachtsbepaling via NIPT aanbieden. De Vereniging Klinische Genetica Nederland laat weten dat ze geslachtsbepaling op sociale indicatie ten zeerste verwerpen omdat dit mogelijk tot een zwangerschapsafbreking o.b.v. geslacht kan leiden. Zij benadrukken dat in Nederland geslachtsbepaling met NIPT op niet-medische gronden verboden is en dat voor Nederlandse zorgprofessionals het aanbieden van deze test voor prenatale geslachtsbepaling middels NIPT via Gendia niet mag.