Extra maatregelen tabaksbeleid nodig

27-01-2018 - Jaarlijks overlijden minstens zestig baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. Twintig procent van de lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe kabinet om het tabaksbeleid verder aan te scherpen. In landen als het Verenigd Koninkrijk, dat een krachtig overheidsbeleid heeft, laat onderzoek grote gezondheidsvoordelen voor kinderen zien van rokende moeders. De Taskforce Rookvrije Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, roept het nieuwe kabinet op tot de volgende maatregelen in het regeerakkoord: 1. Fors verhogen van tabaksaccijns. 2. Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico houden en volledige vergoeding voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling verslavingsgeneeskundige zorg indien geïndiceerd en 3. verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: 'naar een rookvrije samenleving' van de KNMG, zoals het verminderen van verkooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen.