Wettelijke verplichting registratie implantaten

27-01-2018 - Vanaf juli 2018 wordt de registratie van implantaten wettelijk verplicht. Deze zomer hebben alle instellingen een aankondiging hiervan, via een brief met bijlage, van de NVZ gekregen.
Voor de gynaecologie betreft dit de registratie van prolaps implantaten (vaginale en abdominale mesh), incontinentie slings en sterilisatieveertjes.

Op dit moment worden de registraties van bovengenoemde implantaten doorgevoerd naar het Landelijk Implantaten-register. Zodra de wet in werking treedt, dient deze registratie via de EPD’s te gaan verlopen.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen met de bestaande EPD’s (o.a Epic, Chipsoft, Nexus, Siemens) om de koppeling met de EPD’s mogelijk te maken. In dit traject werkt de NVOG nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De NVU is dit jaar gestart met een kwaliteitsregistratie van implantaten. Er zal een samenvoeging komen van de gynaecologische en urologische database van incontinentie slings. Daarnaast komen er dashboards beschikbaar met de mogelijkheid tot landelijke benchmarking en kunnen er jaarlijks rapportages worden uitgedraaid.
De kosten voor het faciliteren van deze registraties zullen in principe bij de instellingen worden neergelegd.
Deze week is er namens de NVOG en de NVU een brief naar alle raden van bestuur gestuurd met de aankondiging hiervan.