Medicatievervuiling en foetale hersenontwikkeling

27-01-2018 - Het is bekend dat doorgespoelde of door mens en huisdier uitgescheiden medicatie in het milieu slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat sporen hiervan  terechtkomen in drinkwater en gewassen. Dit betekent onder meer dat zwangere vrouwen worden blootgesteld aan lage concentraties medicijnresten. Kinderen kunnen hierdoor autisme ontwikkelen, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Het was al bekend dat resten (met daarin actieve metabolieten) van psychofarmaca (zoals fluoxetine, venlafaxine en carbamazepine) in de hersenen van vissen groepen genen activeren die gerelateerd zijn aan hersenontwikkeling. Het vervolgonderzoek wijst nu uit dat lage concentraties van psychofarmaca inderdaad in menselijke cellen de in vitro expressie van synaptische proteinen (zoals  NMDAR1, PSD95, SV2A, HTR1B, HTR2C en OXTR) stimuleren die geassocieerd zijn met het ontstaan van neurologische aandoeningen zoals autisme.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van medicijnen meer aandacht behoeft. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen.
Bron: Neuroscience Letters, September 28, 2017.