Hendrik van Deventerprijs

27-01-2018 -

Tijdens het Gynaecongres is, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Werkgroep Historie, voor de eerste maal de Hendrik van Deventerprijs uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Van Deventer (1651-1724), auteur van Manuele operatien zijnde een nieuw ligt voor vroedmeesters en vroedvrouwen uit 1701, dat wordt beschouwd als één van de eerste wetenschappelijke obstetrische werken in het Nederlands taalgebied.
De Hendrik van Deventerprijs is in 2012 ingesteld door de Werkgroep met als doel de bevordering van de beoefening van de geschiedenis van de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde door leden van de NVOG. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag, wordt toegekend vanwege bijzondere verdiensten op het gebied van de geschiedschrijving en medisch historische activiteiten op ons vakgebied. De prijs kan worden uitgereikt als oeuvreprijs of ter aanmoediging aan jongere collega’s.
Het bestuur van de werkgroep heeft besloten de prijs toe te kennen aan collega dr. Hans Houtzager als erkenning van zijn buitengewone medisch-historische verdiensten. Houtzager werd opgeleid tot gynaecoloog in Nijmegen. Nadien was hij als gynaecoloog werkzaam in Delft. Dit werd een tiental jaren gecombineerd met een parttime aanstelling als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Medisch-Encyclopedisch Instituut van de Vrije Universiteit. In de loop der jaren werden talrijke publicaties op medisch-historisch gebied in binnen- en buitenlandse tijdschriften gerealiseerd, waarvan een groot aantal in het NTOG. Hans Houtzager was in 1992 mede oprichter van de Werkgroep Historie van de NVOG en de eerste voorzitter tot 2006.