Mifegyne, misoprostol, miskraam: Start Triple M-trial

06-03-2018 - Per jaar worden in Nederland zeker 20.000 vrouwen geconfronteerd met een (vroege) miskraam, waarvan ruim de helft een curettage ondergaat. In toe-nemende mate wordt duidelijk dat de miskraam-curettage niet alleen kostbaar is maar ook gepaard gaat met een gerede kans op (late) complicaties.
Uit een recente enquête, uitgevoerd in 25 centra blijkt in Nederland een grote praktijkvariatie te bestaan in de behandeling van vrouwen met miskraam.


Medicamenteuze behandeling wordt als een veilig en effectief alternatief voor curettage beschouwd, maar de standaard medicamenteuze behandeling met misoprostol blijkt slechts in ongeveer de helft van de gevallen succesvol. In het geval van afbreking van een vitale zwangerschap of inleiding van de baring bij foetale sterfte na het eerste trimester, blijkt voorbehandeling met mifepristone (de 'abortuspil') gevolgd door misprostol superieur aan behandeling met misoprostol alleen.Het lig, mede gebaseerd op een systematic review en retrospectieve analyse onzerzijds, voor de hand dat dit regime eveneens een effectievere medicamenteuze behandeling is voor miskraam.

Teneinde robuust en definitief bewijs te leveren, hebben we de 'M&M-trial' op-- gezet: een prospectieve, multi-centrische, dubbelblind, placebo-gecontroleerde RCT waarin één-op-één de combinatie mifepristone-misoprostol vergeleken wordt met misoprostol alleen voor het bereiken van evacuatie van het zwangerschapsproduct (primary endpoint). Tevens worden kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, bijwerkingen/complicaties en kosten van beide behandelregimes geanalyseerd (secondary endpoints). 
De verwachting is dat hiermee een evidence-based, effectief alternatief voor curettage kan worden geboden, waar-mee het aantal curettages én de kosten drastisch beperkt kunnen worden. 

Centra met belangstelling voor deelname aan de Triple M-studie kunnen contact opnemen met Lotte Hamel, arts-onderzoeker Triple M-studie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis/Radboudumc (l.hamel@cwz.nl) Meer informatie is te vinden op www.mmtrial.nl