Pleidooi voor draagmoederbank

06-03-2018 - Stichting FIOM (kenniscentrum voor vraagstukken rondom zwangerschap en afstamming) en collega Roel Schats (VUmc) pleiten voor een draagmoederbank in Nederland. In de huidige situatie komen stellen (wensouders), die zelf geen draagmoeder 'meenemen', niet in aanmerking voor HTDM-behandeling. Ook is het voor vrouwen die draagmoederschap willen aanbieden uit altruïsme, niet mogelijk om dat kenbaar te maken aan wensouders.
Het FIOM merkt dat in Nederland de belangstelling voor HTDM groeit, mede omdat de mogelijkheden voor adoptie verminderen. Dit geldt voor zowel hetero- als homoseksuele stellen. Derhalve zou het goed zijn als er een bemiddelingsorganisatie zonder winstoogmerk, conform het ‘Engelse model’, komt. Hierin kunnen dan wensouders en draagmoeders worden gescreend en aan elkaar worden gekoppeld. Om dit mogelijk te maken is er wetswijziging nodig. Tevens is ook een verruiming van de wet nodig om homoparen middels HTDM verder te helpen. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van de staatscommissie Herijking Ouderschap die in 2016 werden gedaan.

Bron: de Volkskrant