21 april: Buitendag Werkgroep Historie

06-03-2018 -
Op zaterdag 21 april 2018 wordt de 26e Buitendag van de Werkgroep Historie georganiseerd in Leiden. Het programma van de dag is als volgt:
09:30 u. Ontvangst, Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73
10:20 u. Welkom - dr. Robin van der Weiden voorzitter Werkgroep Historie
10:25 u. Welkom namens de ontvangende kliniek - prof. dr. Jan van Lith, gynaecoloog, hoofd afd. verloskunde en foetale geneeskunde LUMC 
10:30 u. Leiden, de oudste universiteitsstad van Nederland
em. prof. dr. Willem Otterspeer Universiteit Leiden
10:50 u. Simon Thomas (1820-1886), Leids hoogleraar in het universitaire krachtenveld van de Nederlandse obstetrie
em. prof. dr. Mart van Lieburg  Erasmus MC Rotterdam
11:10 u. Geschiedenis van de foetale therapie
prof. dr. Dick Oepkes  gynaecoloog LUMC
11.30 u. Pauze (koffie, thee en frisdrank)
12:00 u. Vrouwenziekten in de Renaissance
em. prof. dr. Paul Defoort  Universiteit Gent 
12:20 u. (Pre)eclampsie in historisch perspectief
dr. Jan Lind  gynaecoloog Medisch Centrum Haaglanden.
12:40 u. Helen & Judith (1701-1723), een inspirerende tweeling - dr. Robin van der Weiden gynaecoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland
13:00 u. Lunch 
14:30 u. Keuzeprogramma: stadswandeling, rondvaart, bezoek Hortus Botanicus, bezoek Rijksmuseum van Oudheden of deelname skills lab foetale therapie in het LUMC.
16:30 u. Nazit met drankje en hapje in de Faculty ClubAccreditatie is aangevraagd.

Meer info, met name over de inschrijving, is te verkrijgen bij Evert Slager, dr.e.slager@wxs.nl.