Herbeoordeling veiligheid Ullipristal

06-03-2018 - In Frankrijk is vier keer melding gemaakt van ernstige leverschade bij patiënten die met Ullipristal werden behandeld. Hiervan kregen drie een levertransplantatie. Naar aanleiding hiervan heeft de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee van de European Medicines Agency (EMA) besloten een herbeoordeling van Ullipristal te starten. De EMA gaat nu alle beschikbare gegevens evalueren en bepalen of er gevolgen zijn voor de toepasbaarheid van deze behandeling.

Ulipristalacetaat is ook de werkzame stof in een medicijn voor eenmalige toediening dat is goedgekeurd voor noodcontraceptie, EllaOne. Er zijn geen gevallen van ernstige leverschade gerapporteerd bij EllaOne gebruik. 

Of de toepasbaarheid van Ullipristal voor de behandeling van myomen gaat veranderen, zal op z’n vroegst pas in maart 2018 duidelijk worden.

Bron: www.ema.europa.eu