Oproep voor inclusie: Het nationaal prolactinoomonderzoek

12-03-2018 - Medicamenteuze en chirurgische behandeling van prolactinoom zijn tot op heden nooit met elkaar vergeleken. Medicamenteuze therapie met dopamineagonisten is bij veruit de meeste patiënten effectief. Toch moeten de medicijnen vaak langdurig gecontinueerd worden, terwijl ongeveer 40% van de patiënten aangeeft bijwerkingen van deze medicijnen te ervaren.

Chirurgische resectie wordt vaak als tweede keus ingezet en blijft zo beperkt tot patiënten die de medicijnen niet verdragen, of bij wie ze niet effectief zijn. En dat terwijl operatieve behandeling van prolactinoom bij de meeste patiënten net zo effectief is en een laag percentage recidieven laat zien (15%). Met het verbeteren van de operatietechnieken, is het complicatierisico nu nog 2-3%.


LUMC vindt het hoog tijd om de operatieve en medicamenteuze therapie voor prolactinoom met elkaar te vergelijken. Daarom wordt gestart met een cohortonderzoek en een RCT om de huidige zorg voor patiënten met een prolactinoom in Nederland en de knelpunten daarbij in kaart te brengen. Bij het onderzoek onder patiënten met een radiologisch bewezen adenoom (>4 mm, zonder ingroei) wordt gekeken naar timing van operatie, kans op genezing en bijwerkingen/complicaties door medicatie versus operatie, kosten en voorkeur van patiënten en artsen.

Voor het cohortonderzoek worden patiënten gezocht. We benaderen hiervoor ook gynaecologen omdat het vaak vrouwen betreft met cyclusstoornissen en/of subfertiliteit. 

Daarom willen wij u vragen om al uw patiënten met een prolactinoom/hyperprolactinemie te includeren. 

U kunt dit doen via 
prolactinoom@lumc.nl of 
via www.prolactinoom.nl.
drs I. Zandbergen, arts en 
coördinerend onderzoeke