KNMG: nulnorm voor genotsmiddelengebruik

12-03-2018 - De regels in de medische beroeps-uitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf vandaag opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een aantal lang bestaande ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren. Het gebruik van alcohol en psychoactieve middelen heeft invloed op het functioneren. Vanwege de risico’s voor de patiëntveiligheid is het gebruik van deze middelen door artsen tijdens hun werk niet acceptabel.

Uitgangspunt van de nulnorm is dan ook dat artsen hun werk nuchter verrichten. Er mogen geen sporen van alcohol of psychoactieve middelen in het lichaam aanwezig zijn tijdens het werk. Het gaat om psychoactieve middelen, vermeld op Lijst I en II van de Opiumwet, zoals heroïne, cocaïne en XTC en cannabis en paddo’s.

Meer info: https://tinyurl.com/yb5ba765