Gebruik van Ullipristal ‘on hold’

12-03-2018 - Gedurende de herbeoordeling van Ullipristal (Esmya®) door de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de European Medicines Agency wordt geadviseerd om tijdelijk – i.i.g tot einde van de herbeoordelingsperiode – geen nieuwe patiënten te behandelen met Ullipristal, noch om na beëindiging van een kuur te herstarten. Bij vrouwen die behandeld worden met Ullipristal dienen regelmatig de leverfuncties te worden bepaald. Zie hiervoor ook het bericht van de PRAC https://tinyurl.com/yb3oqp6o

Uitgebreidere informatie voor patiënten én zorgverleners staat ook op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) https://tinyurl.com/yaguvglr

Ullipristal is in 2012 op de Europese markt toegelaten voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen van myomen. Inmiddels zijn er volgens de producent meer dan 700.000 vrouwen mee behandeld. 

Bron: NVOG