Perined rapportage 2016

12-03-2018 - Figuur 1. Trend in foetale, neonatale en perinatale sterfte voor 1999-2016

In 2016 zijn 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen, publiceert Perined in de rapportage over de Nederlandse geboortezorg.

Van de bevallingen vond in 2016 30,0% (2015: 29,0%) in de eerste lijn plaats. Deze bevallingen vonden thuis plaats (12,7%) of in een geboortecentrum/poliklinisch (17,3%). Het percentage bevallingen in de tweede lijn bedroeg in 2016 70,0% (2015: 71,0%).

Bij 21,7% (2015: 21,8%) van de bevallingen kregen vrouwen een epiduraal ten behoeve van pijnbestrijding. 

Bij 16,0% (2015: 16,6%) van de vrouwen is een keizersnede verricht.
Van de kinderen zijn er in 2016 7,3‰ (2015: 7,8‰) overleden in de periode zwangerschap-vanaf- 22-weken tot en met 28 dagen na de geboorte.

Aan de perinatale registratie leveren verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen gegevens aan.

Meer info: https://www.perined.nl/producten/publicaties/jaarboeken