53e Gynaecongres: inschrijving geopend!

24-04-2018 - Op donderdag 24 mei geven de pijlers FMG en Oncologie inhoud aan het wetenschappelijk programma. De pijler FMG heeft in het programma gekozen voor Van Safe Motherhood in Afrika tot geavanceerde behandeling van kanker in de zwangerschap in Nederland, 'Nieuws van onze werkgroepen' en een update over zwangerschapscomplica-ties zoals vasa previa en placenta previa.
De pijler Oncologie besteedt in de ochtend aandacht aan het vulva- en cervixcarcinoom; in de middag wordt de aandacht gericht op het ovarium- en endometriumcarcinoom. De pijler Oncologie heeft in de ochtend ook een parallelprogramma voor oncologiever-pleegkundigen waar de geriatrie, sek-sualiteit en shared decision making centraal staan.
Op vrijdag 25 mei is het de beurt aan de pijlers VPG en Benigne Gynaecolo-gie. VPG bespreekt in de ochtend onder meer alle ins en outs van fertili-teitspreservatie; de focus wordt in de middag verlegd naar een scala aan onderwerpen, waaronder een presen-tatie van Anja Pinborg uit het Deense Hvidovre Hospital. Onder de titel Gezond ouder worden komen bij de pijler Benigne Gynaecologie achtereen-volgens aan de orde het effect van hor-monen en de lichamelijke effecten van ouder worden. In de middag staat de Kwaliteit in de gynaecologische chirur-gie op het programma. Arts-onderne-mer Erik-Jan Vlieger sluit de middag af met de lezing Werk aan de winkel!

Inschrijven voor het congres kan via: 
gynaecongres.nl/registratie. Inschrijven voor de feestavond kan via www.nvog.nl/vakinformatie/gynae-congres-feestavond/

Meer info: gynaecongres@nvog.nl