NVOG-kennisagenda

24-04-2018 - 2020-2023
Het is weer tijd voor het opstellen van een nieuwe NVOG-kennisagenda! Voor deze nieuwe kennisagenda vragen wij u om kennislacunes te formuleren die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk. U kunt 1 tot maximaal 5 kennislacunes indienen; de deadline is gesteld op vrijdag 4 mei. U dient voor elke ken-nislacune de enquête opnieuw in te vullen via de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/ken-nislacunesNVOG