‘Wet foetaal weefsel’ naar Tweede Kamer

24-04-2018 - Onlangs is het voorstel tot wijziging van de ‘Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmis-drijven’ naar de Tweede Kamer verzon-den. Daarmee is het voorstel openbaar. Het voorstel maakt het mogelijk voor artsen om foetaal weefsel te bewaren als zij het vermoeden hebben dat de betrokken vrouw slachtoffer is van een ernstig zedenmisdrijf. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken om foetaal weefsel dat na een abortus beschik-baar komt, te bewaren en gebruiken voor strafrechtelijke doeleinden. Het wetsvoorstel regelt ook dat er geen toestemming nodig is van een bepaalde categorie vrouwen. Het gaat daarbij om vrouwen jonger dan zestien jaar of wilsonbekwame vrouwen. Deze wetswijziging legt artsen overigens geen verplichting op: het beroeps-geheim blijft volledig in stand.

Bron: Tweede Kamer