Grand opening!

24-04-2018 - De Cochrane gynaecology and fertility (CGF) group is opgericht in 1996 en komt voort uit het samengaan van twee eerdere groepen: de Menstrual Disorders Group en de Subfertility Group. Sinds jaar en dag is Cindy Far-quhar de coordinating editor van de CGF group die samen met managing editor Helen Nagels vanuit Auckland Nieuw-Zeeland deze Cochranegroep aanstuurt. Momenteel is de groep ver-antwoordelijk voor maken en onder-houden van meer dan 300 systematic reviews. In 2016 organiseerde de groep een grandioos jubileumcongres in Oxford om het 20-jarig bestaan van de groep te vieren. Daarbij kwam aan de orde dat het veel werk was voor het kantoor in Nieuw-Zeeland.
 


Elena Kostova (l) en Madelon van Wely.

Om het werk te verdelen is besloten een satelliet buiten Nieuw-Zeeland op te zetten en de keus is gevallen op Nederland. Begin dit jaar zijn daarom Madelon van Wely en Elena Kostova in Amsterdam begonnen met de Neder-landse satelliet van de CGF Group. Deze satelliet zal beginnen met de sys-tematic reviews over de effectiviteit en veiligheid van IUI bij onverklaarde sub-fertiliteit en interventies bij vrouwen met PCO-S. Het satellietkantoor werd op 29 maart j.l. feestelijk geopend! Meer info: http://cgf.cochrane.org/ of 020-5661018.

Bron: F. Mol