Oproep: Schellekens-trofee voor beste proefschrift

24-04-2018 - Met de vernieuwing van het Gynaecon-gres wordt ook de verkiezing en uitrei-king van de bekende Louis Schellekens trofee voor het beste proefschrift aan-gepast aan de moderne, transparante tijd.
De Wim Schellekens Stichting stimu-leert wetenschappelijk onderzoek in onze vereniging door toekenning van deze eervolle trofee en bijbehorende geldprijs van 1000 euro, aan de auteur van het beste proefschrift van de laatste twee jaar. 
De stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan dr. W.M.J. Schelle-kens door zijn zoon dr. Louis A. Schel-lekens, die van 1959-1992 als gynaeco-loog in Heerlen en Nijmegen werkte. Vanaf 2018 wordt het wetenschappelijk programma van het voorjaarscongres van de NVOG gekoppeld aan de suc-cesvolle pijlerdagen. In mei 2018 zullen de pijlers Gynaecologische Oncologie en Voortplantingsgeneeskunde de Louis Schellekens trofee uitreiken aan het beste proefschrift in dat aandachtsge-bied, verschenen in de twee jaar voor-afgaand aan die pijlerdag. In het voor-jaar 2019 zijn dan de pijlers FoetoMa-ternale Geneeskunde en Benigne Gynaecologie weer aan de beurt. 
De wetenschapscommissies van elke pijler vragen de hoogleraren van die pijler om de proefschriften van hun promovendi tijdig naar die commissie op te sturen. Elke pijler kiest vervol-gens een top drie, gebaseerd op een score (1-5) van de aspecten originaliteit, relevantie, impactfactor / citation index van de gepubliceerde artikelen. Elk pijler-bestuur nodigt de drie auteurs uit om op hun pijlerdag een korte presentatie (maximaal vijf minuten) van hun werk te houden. De winnaar wordt bepaald aan de hand van de score die de wetenschapscommissie heeft gegeven (50%) en de mening van de aanwezigen in de zaal die na de presentaties van de drie kandidaten kunnen stemmen (50%). De pijlervoorzitter reikt de prijs uit, een verslag met foto verschijnt in het eerstvolgende NTOG. Derhalve, recent gepromoveerden, en (co-)promotores, save the date van het voorjaarscongres!
Namens de NVOG dankt de Koepel Wetenschap de Wim Schellekens Stichting voor deze mooie stimulans voor goed onderzoek in ons vak.

Dick Oepkes, vz. Koepel Wetenschap.