Teach the Teacher: EPA-gewijs beoordelen AIOS

07-06-2018 - 5 juni aanstaande biedt de Koepel Opleiding een eenmalige cursus aan waarbij we het EPA-gewijs beoordelen van de aios trainen, met ondersteuning van de herziene EPASS. Hiertoe is een Teach the Teacher op Maat gemaakt die een middag duurt. Doel: na deelname zelfstandig de Teach the Teacher op Maat kunnen geven in eigen kliniek.
Voor deelname is een team nodig per kliniek van een opleider (of collega uit de opleidersgroep), een aios én een onderwijskundige.
Voor meer informatie en het hele programma zie het besloten ledengedeelte van de NVOG-website. Accreditatie zal worden aangevraagd. Aanmelden kan via: carolienkanne@nvog.nl