Kennisagenda 2020-2023 Uw bijdrage is nodig!

07-06-2018 - Om de wetenschappelijke basis van de obstetrie en gynaecologie te versterken heeft de NVOG bij haar leden kennislacunes geïnventariseerd ten behoeve van de NVOG Kennisagenda 2020-2023. De NVOG organiseert bijeenkomst voor alle NVOG-leden en patiëntenorganisaties waarop per NVOG-pijler de lacunelijst gepresenteerd en bediscussieerd wordt. Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn op woensdag 20 juni 2018 van 19:00 tot 21:00 uur, in Utrecht. De Koepel Wetenschap streeft naar een zo breed mogelijke aanwezigheid van gynaecologen, en hoopt op aanwezigheid van minstens één gynaecoloog per staf of maatschap. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst met een e-mail naar wetenschap@nvog.nl. Vóór donderdag 7 juni.