KNMG-meldcode kinder­mishandeling en huiselijk geweld aangepast

01-10-2018 - Vanaf 2 juli 2018 is stap 5 van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vervangen door een afwegingskader. Dit kader bestaat uit vijf afwegingsvragen. Ingezoomd wordt op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Meer info: www.knmg.nl