Symposium: 'Inleiden en inleven’

01-10-2018 - Op vrijdag 30 november 2018 vindt weer het jaarlijkse symposium plaats van de Werkgroep Klinische Verloskunde in de Eenhoorn in Amersfoort. Dit jaar is het een gezamenlijk symposium met de Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ). Het symposium is toegankelijk voor (klinisch) verloskundigen en gynaecologen (i.o.), maar ook kinderartsen (i.o.), obstetrieverpleegkundigen of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wij denken dat het weer een boeiend en interessant symposium gaat worden met het centrale thema Inleiden van de baring (indicatiestelling, de wijze van inleiden en de optimale termijn waarbij moet of kan worden ingeleid). Het symposium wordt deze keer afgesloten door Thijs Launspach, psycholoog, schrijver en trainer. Hij gaat ons meer vertellen over de millennials, de generatie van voornamelijk twintigers die rondom de millenniumwisseling is geboren en waarbij steeds vaker een burn out wordt vastgesteld. Voor ons extra interessant omdat dit de generatie is die momenteel kinderen krijgt of op korte termijn gaat krijgen.
Voor meer informatie over het programma en de online inschrijving zie: www.deklinischverloskundige.nl/.
 

Bron: NVOG