Vacature pijler VPG

01-10-2018 - Het bestuur van de NVOG is op zoek naar een voorzitter voor het bestuur van de Pijler Voortplantingsgeneeskunde. Dit in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1 januari 2019.
Met de snel veranderende en steeds meer ­eisende omgeving, waarin ook de NVOG als wetenschappelijke vereniging voor gynaecologen zich bevindt, worden ook andere eisen gesteld aan de voorzitters van de koepels en pijlers.
In tegenstelling tot de werving van eerdere pijlervoorzitters, waarbij het pijlerbestuur mogelijke kandidaten zelf benaderde, heeft het NVOG-bestuur ervoor gekozen om breed onder de leden te werven. 
Voor meer informatie over het functieprofiel en de sollicitatieprocedure, zie het besloten ledengedeelten van de NVOG-website. Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan graag vóór 1 oktober a.s. kenbaar maken (svp met motivatiebrief en CV) via bestuurssecretriaat@nvog.nl.

Bron: NVOG