Portret van Hector Treub verworven voor NVOG

01-10-2018 - Afgelopen maand werd een portret geveild van Hector Treub (1856-1920), hoogleraar verloskunde en gynaecologie in Leiden en Amsterdam en oprichter van de NVOG en het NTOG. Het is gelukt dit portret te verwerven voor de NVOG. Het portret is uitgevoerd in olieverf op doek, meet 55 x 38 cm en is links onder gesigneerd door de schilder Evert Pieters (1856-1932). De lijst is origineel. Het portret toont een sterke gelijkenis met bekende portretten van Treub zoals het portret door zijn echtgenote Corrie Boellaerd uit 1915 en een hoogleraarsportret. De kleding en achtergrond zijn nagenoeg identiek. Dat betekent dat het schilderij rond 1915 gedateerd kan worden. Evert Pieters portretteerde Treub in een impressionistisch aandoende stijl en woonde, net als Treub in Laren. Ongetwijfeld had hij persoonlijk contact met Treub en zijn kunstzinnige echtgenote. De inbrenger is via het veilinghuis benaderd. Helaas is ons verzoek om aanvullende informatie niet gehonoreerd. 
Werk van Pieters bevindt zich onder andere in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Frans Hals museum in Haarlem en het Singer Museum in Laren.
Een betere bestemming voor dit portret dan de bestuurskamer van de NVOG is niet denkbaar.Robin van der Weiden, vz. Werkgroep Historie NVOG