Excellence in Teaching Award van IGCS voor Peter Heintz en ‘Dutc

01-10-2018 -

De International Gynaecologic Cancer Sociëty heeft de 'Excellence in Teaching Award' toegekend aan prof.dr. Peter Heintz en zijn stichting ‘The Dutch School of Gynaecologic Oncology and Pelvic Surgery’.
Deze onderscheiding, door IGCS gegeven 'in recognition of the ‘Dutch School’ superb contribution to the Fellowship Programme in Indonesia and the development of the Oncology Nursing Programme', werd in september tijdens het IGCS-congres in Kyoto uitgereikt.
Via de Heintz' stichting wordt er nu ruim elf jaar in Indonesië gedoceerd.
In die tijd heeft de Dutch School 45 jonge gynaecologen de gelegenheid geboden om een stage gynaecologische oncologie in Nederland te volgen.
Ook wordt er een sub-specialisatie-opleiding oncologieverpleegkunde aangeboden die inmiddels 60 gediplomeerde verpleegkundigen heeft afgeleverd. Samen met een aantal Nederlandse gynaecoloog-oncologen heeft de Dutch School ruim 160 weken onderwijs in Indonesië verzorgd. De Indonesische partners participeren steeds nadrukkelijker op het gebied van scholing én financiën. Momenteel wordt gewerkt aan het gebruiken van nieuwe onderwijsmogelijkheden waarbij gedacht moet worden aan e-learning en digitale coaching. Naast al het onderwijs is de tijd nu rijp voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat biedt zowel voor Nederlandse als Indonesische ziekenhuizen en onderzoekers goede mogelijkheden. Vooral PhD-trajecten zijn veelbelovend. Peter Heintz is erg blij met deze internationale waardering en hoopt dat dit een nieuwe generatie gynaecoloog-oncologen motiveert om ook eens te doceren in Indonesië. Het NTOG feliciteert de Dutch School en in het bijzonder collega Heintz met deze bijzondere onderscheiding. Meer info:
www.dutchschool.nl of 
dutchschoolutrecht@gmail.com

Bron: IGCS & Dutch School