Preconceptie Indicatielijst

11-12-2018 - De Preconceptie Indicatielijst (PIL), waarin multidisciplinaire samenwerkingsafspraken aangaande het preconceptieconsult zijn opgenomen, is recent gepubliceerd en ontwikkeld o.l.v. het College Perinatale Zorg (CPZ), met behulp van de inzet van de werkgroep PIL en de input van diverse (wetenschappelijke) verenigingen, o.a. de NVOG. De PIL zal tevens worden opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Voor meer info zie ook http://leden.nvog.nl/voorLeden/Koepels/Koepel+Kwaliteit/Preconceptie+Indicatielijst+PIL.aspx.

Bron: NVOG