4e PERISTAT-onderzoek:

11-12-2018 - 4e PERISTAT-onderzoek: positie van Nederlandse geboortezorg verbeterd

De Europese vergelijking van de perinatale sterfte geeft Nederland een stevige positie in de middenmoot. Dit blijkt uit het vierde EURO-PERISTAT onderzoek naar de perinatale gezondheid in diverse Europese landen en regio’s in het peiljaar 2015. Het onderzoek werd in Europees verband uitgevoerd door Inserm (Frankrijk). De Nederlandse cijfers zijn voornamelijk afkomstig van Perined. De perinatale sterfte (24/28 weken) in Nederland was in 2015 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige PERISTAT-rapport 2010 is dit een afname van 20%. Nederland steeg in de rangorde van de 15e plek in 2010 naar de 11e plek in 2015. De sterfte van levend­geborenen gerekend vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte daalde tussen 2004 en 2015 met 28,6%. Die sterfte was in 2015 2,0 per duizend geboortes en in 2004 2,8 per duizend geboortes. Hiermee staat Nederland voor deze neonatale sterfte in de middenmoot. De foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur is het sterkst gedaald: met 32,5% van 4,3 per duizend geboortes in 2004 naar 2,2 per duizend geboortes, waarmee Nederland voor deze foetale sterfte tot de Europese top behoort. Prof. Jan Nijhuis, voorzitter van de Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep en lid van het internationale wetenschappelijke comité van EURO-PERISTAT licht toe: “De verbeteringen zijn het resultaat van de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen (de hele ‘keten’). Daarnaast speelt de uitvoering van de perinatale audit, waarin zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, de activiteiten van het College Perinatale Zorg en de actieve aanpak van de overheid een belangrijke rol”.

Bron: Euro-Peristat