Vijfde Seniorendag NVOG

11-12-2018 - dr. W.F.A.Mensink   gynaecoloog n.p.

De vijfde seniorendag vond eind september plaats in Den Haag. We kwamen bijeen in Sociëteit De Witte en het er naast gelegen Mauritshuis. De afdeling verloskunde en gynaecologie van het HagaZiekenhuis was de ontvangende kliniek.
Voorzitter Ineke van Seumeren heette de 127 deelnemers welkom in de statige Pleinzaal. De seniorleden willen bijblijven, hun oude collega’s ontmoeten en cultureel bijgespijkerd worden. De NVOG ondersteunt dit streven. Yvonne Broer was behulpzaam met de voorbereiding en tevens aanwezig bij de inschrijfbalie samen met collega Wiesje van Boxtel en Jacky Hoppenbrouwer van de ontvangende kliniek. In het ochtendprogramma waren er vier voordrachten.
Bart Hellebrekers sprak over Opleiden 2.0. Hij gaf een fraai overzicht van de recente ontwikkelingen in opleidingsland. De gynaecologen lopen hierin bepaald niet achteraan. De begrippen HOOG en BOEG en Canmeds werden toegelicht. De politiek wil bezuinigen op specialistische hulp en minder aios opleiden in een korter tijdsbestek. De aios wil maatwerk in haar of zijn opleidingstraject. Ook de samenwerking binnen de cluster en met huisartsen vraagt de nodige aandacht. Bart gaf aan dat met goede wil en improvisatie het ook nog lukt om met deze nieuwe ontwikkelingen de kliniek draaiende te houden.
Hanneke Feitsma had als titel van haar voordracht 'Hoe bevalt het in de Residentie? Verloskundige Zorg anno 2018”. Het zorglandschap is veranderd, de patiënt is veranderd, medicalisering neemt toe. De integrale geboortezorg gaat van start. In het HagaZiekenhuis is een geboortecentrum, geleid door verloskundigen, gelegen naast de klinische afdeling verloskunde. Er zijn gezamenlijke websites, protocollen en intake met risicoselectie. Juridisch en financieel moet dit afgestemd worden en er zijn in Den Haag vier ziektekostenverzekeraars die ook van alles vinden en willen.
Wendela Kolkman besprak de Peer Support zoals die in het HagaZiekenhuis is begonnen. Jo Shapiro uit het Johns Hopkins Hospital in Baltimore is de grondlegger van dit proactieve systeem om specialisten die geconfronteerd worden met een fout, calamiteit of rechtsgang, door een collega staflid te benaderen met een luisterend oor. Er zijn veertig specialisten door de staf aangewezen en getraind. Wendela gaf een overzicht van de ervaringen tijdens het eerste jaar.
Na deze inspirerende voordrachten uit de ontvangende kliniek kreeg mevrouw Liliane Ploumen het woord. Zij is politicus en gastspreker. Ze vertelde bevlogen over 'SheDecides: waarom vrouwen zelf moeten kunnen beslissen'. Aanleiding voor dit initiatief was de eerste beleidsdaad van president Trump: het stopzetten van de subsidies aan organisaties die zich bezighouden met voorlichting over anticonceptie, geboortezorg en veilige abortus. Dat ging over 600 miljoen dollar. Ernstig verontrust hierdoor had Liliane in korte tijd een congres georganiseerd en steunden Europese, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen haar organisatie met geld en initiatieven. Er zijn nu meer dan 60 landen, vele NGO’s en burgers actief. Er is inmiddels 450 miljoen dollar opgebracht. Liliane Ploumen heeft voor dit initiatief diverse nationale en internationale onderscheidingen gekregen. Na haar voordracht had de voormalige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heel even tijd voor een vraag, want de Kamer wacht, maar ze ging wel mee op de traditionele trapfoto met alle deelnemers. 
Tijdens het huishoudelijke deel werden de aftredend bestuursleden Tjipke Ypma en Robert Verwey bedankt voor hun jarenlange inspanningen. Hein Bruinse en Mark Vierhout nemen hun plaats in. Ook Yvonne Broer en haar collega’s kregen een attentie.
Na een prima lunch gaf mevrouw Lea van der Vinde een interessante lezing over vrouwen en kinderen in de collectie van het Mauritshuis, waar zij sinds 2009 conservator is. Hierna gingen we in groepen door het Mauritshuis onder leiding van deskundige gidsen.
De geanimeerde borrel met opvallend veel 'bruin fruit' werd onderbroken door een voordracht van Pauline Ottervanger, voormalig staflid van het HagaZiekenhuis, met als titel 'Viva Menopauze'. Op humoristische wijze vertelde ze wat er veranderd is in de laatste 25 jaar en wat het zelfde is gebleven.
Tenslotte werd het beeldje van een zwangere vrouw, Sagittaal 36+2, gemaakt door Evert van Rijssel, aangeboden aan de vakgroep van het HagaZiekenhuisn kregen de sprekers een fles Zeeuwse wijn.
De senioren zien terug op een prachtige seniorendag.
Op 26 september 2019 vindt de volgende seniorendag plaats in Tilburg.
Contactadres: seniorencommissie.net.