Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

11-12-2018 - Ruim 300.000 kinderen en volwassenen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Dat neemt veel verschillende vormen aan. Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben nu hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets over verschillende vormen van geweld. Artsen, verpleegkundigen en verloskundigen krijgen hiermee extra handvatten beschikbaar voor het omgaan met die geweldsvormen, zoals geweld tegen het ongeboren kind, kinderen die getuige zijn van vechtscheidingen, jeugdprostitutie, kind-oudergeweld, ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg, online seksuele intimidatie, stalking, mensenhandel en verschillende vormen van eergerelateerd geweld, zoals achterlating, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking. 'Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen', vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd. De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle geweldsvormen en bij wat te doen wanneer je signalen tegenkomt, en zetten aan tot gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De factsheets zijn gratis beschikbaar op de site www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld vanaf 22 november 2018. 

Bron: CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.