Ontwikkeling keuzekaart en -hulp hoogstadium- ovariumcarcinoom’

26-05-2019 - Vanuit de NVOG is met verschillende partijen een keuzekaart/consultkaart en een digitale keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met een hoogstadium­ovariumcarcinoom.
De keuzekaart/consultkaart is een A4 waarop behandelmogelijkheden samengevat zijn weergegeven zodat de patiënt en de arts deze in de spreek­kamer met elkaar kunnen bespreken (zie ook www.degynaecoloog.nl)
Ook is er een digitale keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met een hoogstadium­ovariumcarcinoom. 
Een keuzehulp is een hulpmiddel voor patiënten en artsen om het proces van gedeelde besluitvorming (‘samen beslissen’) te ondersteunen. Hiervoor wordt binnenkort een pilot-implementatieproject gestart om de ontwikkelde keuzehulp in pilotverband te implementeren bij de eerste (centrum)­ziekenhuizen.
Bron: NVOG